Irme de Bonth

Irme de Bonth

5 tips om leven in vrijheid te vergroten

Samen met 7 zorgorganisaties werken we aan het project ‘In voor beter, leven in vrijheid’. Het doel is om de vrijheid te vergroten voor ouderen en gehandicapten. Wij geven u 5 tips die uit het project naar voren komen.

30-09-2014

1. Betrek alle medewerkers in uw organisatie

Bij het zorgen voor leven in vrijheid van cliënten is iedereen van de organisatie betrokken. Van tuinman en receptionist tot de raad van bestuur. Allemaal moeten zij anders gaan werken.

2. Ga in gesprek met uw organisatie over leven in vrijheid

Is er een visie op vrijheidsbeleving, welke is dat, wat betekent dit bij u?

3. Werk in een multidisciplinair team 

Leven in vrijheid voor uw cliënt bepaalt u niet in uw eentje, specialisten uit verschillende vakgebieden werken hiervoor samen. De basis is het zorg- of ondersteuningsplan dat door de zorgverlener in samenspraak met de cliënt en/of vertegenwoordiger wordt  gemaakt. Deskundigen van andere disciplines, zoals een arts, kunnen ook geraadpleegd worden.

4. Neem de familie serieus

Familie of verwanten weten vaak heel goed wat de oorzaak is van onbegrepen gedrag. Zij kennen de cliënt heel goed en snappen waar het gedrag vandaan komt. Ga vooral in gesprek met de familie of de vertegenwoordiger en breng mogelijke risico’s in kaart.

5 Word zelf eens cliënt op uw afdeling

Leef u eens echt in uw cliënt in en word er zelf een. Hierdoor kunt u tot onverwachte inzichten komen over wat uw cliënt wil. Neem de vrijheid om buiten de kaders te denken, doe eens iets anders kijk wat er dan gebeurt.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl