Else Stapersma

Else Stapersma

5 tips om registratielasten terug te dringen in de langdurige zorg

In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ hebben verschillende partijen (Vilans, Abvakabo FNV, Nu’91, VGN, CNV Publieke Zaak, V&VN en VWS) het voortouw genomen om de registratielast zoals deze door professionals op de werkvloer wordt ervaren, in kaart te brengen. Hierbij is ook direct gezocht naar praktische goede voorbeelden en aanbevelingen om deze registratielasten terug te dringen. De opbrengst van dit onderzoek is in een rapport overhandigd aan de Tweede Kamer.

08-12-2014

5 tips om registratielasten terug te dringen in de langdurige zorg

Hieronder een kleine greep uit de vele tips en goede voorbeelden uit dit rapport:

1. Vereenvoudig het zorgleefplan tot een handzaam hulpmiddel voor cliënt en zorgmedewerker

Het zorgleefplan wordt vaak als grote registratielast gezien door de zorgmedewerker. Zorgplannen zijn in de loop der jaren vaak hele boekwerken geworden. Er zijn verschillende goede voorbeelden van organisaties die hun zorgleefplan hebben vereenvoudigd.

2. Koppel resultaten uit registraties terug naar de zorgmedewerkers

Niets is vervelender dan iets moeten registreren, waar u vervolgens niets meer van hoort. Koppel de resultaten van metingen daarom (zo snel mogelijk) terug aan verantwoordelijke zorgmedewerkers, zodat het meten onderdeel wordt van de kwaliteitscyclus.

3. Leg aan de zorgmedewerker uit wat het doel is van een registratie

Iets voelt sneller als een last, wanneer u niet weet waarom u iets moet doen. Leg de nadruk niet op het feit of alle lijstjes wel zijn ingevuld, maar bijvoorbeeld of de veiligheid van de cliënt wel wordt gewaarborgd.

4. Maak een logische verbinding tussen registraties

Koppel registratielijsten (zoals risicosignalering en MIC-meldingen) zoveel mogelijk aan het bestaande zorgleefplan of elektronisch cliëntendossier, zodat deze lijstjes niet op zichzelf staan maar onderdeel zijn van de kwaliteit- en verbetercyclus op een afdeling, binnen een team of organisatie.

5. Kijk kritisch naar registraties in de organisatie

Kijk kritisch naar wat voor wie geregistreerd wordt en of dit nodig is. Uit de inventarisatie blijkt dat een groot deel van de registraties intern worden opgelegd. Durf registraties af te schaffen. Heb vertrouwen in de professionaliteit van de medewerkers (high trust, high penalty).

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl