8 tips voor het oprichten van een palliatieve thuiszorg groep

Palliatieve thuiszorg (PaTz) is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. Wat bepaalt het succes van zo’n groep? PaTz is een initiatief van Stichting PaTz. Het project in Rotterdam leverde 8 tips op voor het oprichten van een PaTz-groep.

19-05-2016

PATZ-logo

  1. Bespreek van tevoren de verwachtingen en doelstellingen met elkaar.
  2. Werk lokaal samen met thuiszorgorganisaties waar u als huisartsen al mee samenwerkt, zodat er een gemeenschappelijke basis is
  3. Zorg dat de juiste mensen aan tafel zitten. Je moet een trekker en een sleutelfiguur binnen de huisartsengroep hebben. Zonder enthousiaste huisartsen lukt het niet. Zij moeten de meerwaarde van de PaTz-groep inzien.
  4. Train de voorzitters en consulenten.
  5. Creëer een veilige omgeving waarin iedereen iets mag inbrengen.
  6. Een gelijkwaardige relatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen is belangrijk. Een huisarts kan ook advies vragen aan de wijkverpleegkundige en niet alleen andersom.
  7. Een goede medisch consulent met veel ervaring en specialistische kennis is heel belangrijk.
  8. Zorg dat de wijkverpleegkundigen die betrokken zijn bij de casussen ook aanwezig zijn bij het PaTz-overleg. Het is nuttig om casussen te bespreken, maar het heeft echt meerwaarde als alle betrokken zorgverleners bij het overleg aanwezig zijn.

8 tips voor het oprichten van een palliatieve thuiszorg groep

Meer informatie over palliatieve thuiszorg

- Lees deze
- Bekijk het verbetertraject
- Download de handreiking

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl