7 tips voor goed gebruik van zorgprotocollen

Zorgprotocollen geven een kwaliteitsimpuls aan de zorg die u biedt. Hoe zorgt u dat mensen in uw organisatie zorgprotocollen (kunnen) gebruiken en op de juiste wijze? Wij geven 7 tips.

19-03-2015

1. Maak zorgprotocollen goed vindbaar

Zorg voor een begrijpelijke en duidelijke digitale zoekstructuur. In thuiszorgorganisaties is het handig dat gebruikers thuis toegang hebben tot zorgprotocollen.

2. Integreer zorgprotocollen binnen bestaande werkprocessen

Neem een zorgprotocol dat bij een bepaalde cliënt gebruikt wordt op in het zorgleefplan. Evalueer tijdens het multidisciplinaire overleg of een zorgprotocol nog van toepassing is bij een cliënt.

3. Houd elkaar op de hoogte

Informeer elkaar op vaste momenten over aangepaste en vernieuwde informatie in de zorgprotocollen. Bijvoorbeeld als onderwerp van een werkoverleg of klinische les. Stel vragen aan elkaar.

4. Bespreek de zorgprotocollen

Bediscussieer en onderbouw wanneer er afgeweken kan worden van een zorgprotocol. Help elkaar en help de cliënt om te bepalen wat goede zorg voor hem of haar is.

5. Leer van elkaar

Wees kritisch, ga in gesprek over de inhoud van uw werk. Steun collega’s die vragen stellen of aangeven dat ze iets nog moeten leren. Organiseer intercollegiale toetsing.

6. Ken uw verantwoordelijkheid

Stel u op de hoogte van de verdeling van verantwoordelijkheden. Wat is uw verantwoordelijkheid, welke ligt bij uw leidinggevende en bij de opleider in uw organisatie?

7. Ruim oude zorgprotocollen op

Houd regelmatig een grote schoonmaak in de organisatie en ruim alle oude zorgprotocollen op.

Meer weten over zorgprotocollen?

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl