Sanne van der Weegen

Sanne van der Weegen

8 tips voor succesvol toepassen eHealth in zorgorganisaties

Het programma ‘In voor zorg!’ heeft 8 tips over de implementatie van eHealth binnen zorgorganisaties. Deze tips zijn voortgekomen uit de thematranche Technologie van ‘In voor zorg!’, waarbij 22 organisaties gedurende 1,5 tot 2 jaar aan de slag gingen met de implementatie van eHealth ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen hun organisatie. Hoe overtuigt u collega's en cliënten van de meerwaarde van eHealth in de zorg?

13-04-2017

1. Begin klein

Om medewerkers en cliënten mee te krijgen en te overtuigen van de meerwaarde van (een nieuwe) technologie is het raadzaam om klein te beginnen. Door klein te beginnen kunt u relatief snel bijsturen op basis van de eerste ervaringen. Begin bijvoorbeeld bij beeldbellen met het vervangen van verzuimtelefoontjes in beeldbeltelefoontjes. Zet het vervolgens in bij werkoverleg wanneer een collega niet fysiek aanwezig kan zijn. Zo kan men wennen en de meerwaarde zelf ervaren.

tips voor het succesvol toepassen eHealth in zorgorganisaties

2. Ga uit van de toegevoegde waarde

Welke toegevoegde waarde of verandering wilt u bereiken? Gebruik dit als kompas voor de aanpak van het traject. Dit kan op cliëntniveau of op organisatieniveau. Op cliëntniveau kan het gaan om het verbeteren van de kwaliteit van leven of zorg. En op organisatieniveau gaat het bijvoorbeeld om efficiëntere zorg. Gebleken is dat het kiezen voor 1 technologie voor de hele organisatie niet goed werkt, de technologie heeft niet voor alle betrokkenen evenveel meerwaarde. Beter werkt het als men uitgaat van de vraag van de individuele cliënt, zoals gebeurt bij Bartimeus, Frion en Zuidwester. Zij kijken per cliënt naar de vraag achter de vraag, gaan het gesprek aan met de cliënt en zoeken samen naar een (digitaal) hulpmiddel.

3. Doe het samen

De inzet van technologie zorgt vaak ook voor een verandering van allerlei processen. Zorg dat u in beeld heeft wie er allemaal te maken krijgen met de verandering en betrek hen erbij. Sta open voor ieders input, vraag door op hun weerstand, zoek hun belangen uit en kijk of y die kunt dienen. Zorg dat u ‘eigenaarschap’ voor de verandering deelt met elkaar. De Service Blue Print (gebruikt bij Levanto) en het maken van persona’s (gebruikt bij Tangenborgh) kunnen hierbij helpen.

4. Focus op enthousiasme, minder op weerstand

Veranderen kost energie en zorgt vaak voor weerstand. Focus eerst op degenen die enthousiast zijn. Zij zullen de nieuwe technologie eerder adopteren en bij hen zal de meerwaarde ervan eerder tot uiting komen. Deel vervolgens de positieve resultaten met anderen in de organisatie en organiseer kruisbestuiving tussen enthousiaste gebruikers en mensen die nog minder openstaan voor de verandering. Laat enthousiaste medewerkers en cliënten fungeren als ambassadeurs, zoals gehandicaptenorganisatie de Waerden heeft gedaan. 

5. Begin met een business case

Breng vooraf in kaart waar de kosten en waar de opbrengsten te verwachten zijn. Onderhandel met alle belanghebbenden wie welke kosten draagt en evalueer tijdens het traject of de kosten en opbrengsten nog in verhouding zijn. Houd rekening met het feit dat kosten voor de baten uitgaan en dat de baten vaak moeilijker te meten zijn dan de kosten. Breng aan de hand van individuele casuïstiek in kaart wat de technologie oplevert en gebruik deze informatie om te overtuigen/onderhandelen.

6. Betrek je eigen ICT afdeling vanaf het begin

Technisch gezien is (bijna) alles mogelijk, er is een overweldigend aanbod. De praktijk is echter weerbarstiger omdat er vaak bestaande zorgprocessen moeten veranderen, maar het moet ook in de eigen ICT configuratie passen. Betrek daarom de eigen ICT afdeling vanaf het begin en sluit met de leveranciers goede Service Level Agreements af mét een nalatigheidsclausule. Maak voor de keuze van een nieuw systeem een gedetailleerd functioneel programma van eisen waarin u vastlegt wat u van de techniek verwacht. Op basis hiervan kunnen leveranciers een offerte opstellen. Bij grote investeringen is het aan te raden om eerst een paar pilots te doen voor er tot (grootschalige) aanschaf wordt overgegaan.

7. Blijf technologie niet zien als iets exotisch

Denk ook aan gemakkelijk toegankelijke oplossingen, er zijn op de consumentenmarkt al tal van voorbeelden van technologieën die het leven van cliënten aangenamer kunnen maken. Zoals stopcontacten met afstandsbedieningen om op afstand de lichten aan of uit te zetten. Maak de inzet van technologie daarnaast een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgproces. Begin bij de cliëntvraag, houd het klein en ga het gewoon doen. Na een succesvolle uitprobeerfase zou de nieuwe technologie een vanzelfsprekend onderdeel moeten worden van de dienstverlening zodat nieuwe cliënten niet beter weten.

8. Heb lef, lol en een lange adem

Technologie als vanzelfsprekend en logisch onderdeel van het zorgproces? Uit de ervaringen van de deelnemers van de thematranche technologie blijkt dat het kan. Iets nieuws implementeren vraagt echter om vasthoudendheid, geloof en enthousiasme, maar vergeet niet: ‘Great things never came from comfort zones’. Meer resultaten, interviews, filmpjes en achtergronden zijn te vinden in het compilatiefilmpje ‘wat kan technologie betekenen voor de zorg’ en de 3 e-zines die zijn verschenen gedurende het traject.

Meer over eHealth in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl