Cecil Scholten

Cecil Scholten

Rapport - Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Steeds meer ouderen hebben de komende jaren mantelzorg nodig terwijl steeds minder mensen die zorg kunnen bieden. Dat is de belangrijkste conclusie uit ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’, het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat op 8 november verscheen.

13-11-2019

Belangrijk fundament van de zorg

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Omdat dit hun wens is, maar ook omdat de toegang tot verzorgings- en verpleeghuizen steeds meer beperkt wordt. Mantelzorg wordt daarmee een steeds belangrijker fundament van de zorgverlening. Maar blijven mantelzorgers in de toekomst voldoende in staat en bereid om die zorg ook werkelijk te verlenen? Met andere woorden: Hoe zal de mantelzorg aan zelfstandig wonende ouderen (75 +) zich ontwikkelen in de periode 2018-2040 rekening houdend met demografische en epidemiologische ontwikkelingen? Dat was de centrale vraag in dit onderzoek.

Kiezen voor een regionale aanpak

De verwachting is dat tussen 2018 en 2040 de groep ouderen die mantelzorg nodig heeft met bijna 70% stijgt: van 230.000 in 2018 naar bijna 390.000 in 2040. De groep mensen die mantelzorg geeft neemt in diezelfde periode veel minder toe, namelijk met nog geen 7% (van 1,11 miljoen naar 1,18 miljoen). Samengevat: het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plusser neemt af van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040. Die daling wordt vooral verwacht bij mantelzorgers jonger dan 75 jaar, het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder neemt verhoudingsgewijs toe. In de krimpgebieden speelt deze daling en verschuiving meer dan op andere plekken. Dat maakt een regionale aanpak noodzakelijk.

Ieder heeft een stukje van de puzzel

Cecil Scholten is programmaleider van In voor mantelzorg-thuis bij Vilans. ‘De belasting van mantelzorgers en de samenwerking met professionele zorg is al langer een aandachtspunt’, zegt zij. ‘Ook bij In voor mantelzorg-thuis, het programma dat Vilans en Movisie samen uitvoeren in opdracht van VWS. Op lokaal niveau willen we de samenwerking verbeteren om zo de druk op mantelzorgers te verlichten. We doen dat met partijen uit het sociale domein, de zorg én de gemeente. Ieder heeft namelijk een stukje van de puzzel in handen en het zou enorm helpen als die stukjes samenkomen. Liever niet door toedoen van een regisseur, maar door de betrokken organisaties zelf. Door slimmer naar elkaar te verwijzen en effectiever samen te werken en te communiceren. 

Magazine ‘Het belang van mantelzorg’

In dit digitale magazine bij de Dag van de Mantelzorg zet het SCP zet de belangrijkste inzichten over de reikwijdte en begrenzingen van de mantelzorg in Nederland op een rij.

Bekijk het magazine

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl