Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Toolbox Samen beslissen met de PROM TOPICS-SF in de geriatrie

Een stappenplan, praktische hulpmiddelen, tips en voorbeelden. Die zijn te vinden in de nieuwe toolbox ‘Samen beslissen met TOPICS-SF’, die afdelingen Geriatrie helpt bij het implementeren van een werkwijze voor samen beslissen met ouderen met hulp van een korte vragenlijst, de TOPICS-SF.

23-11-2020

Download de toolkit

Zekerder over keuzes

Ouderen voelen zich door ‘samen beslissen’ zekerder over de keuzes die zij maken, zijn gemotiveerder om de behandeling vol te houden en kiezen minder vaak voor behandelingen die niet bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zorgverleners ervaren meer voldoening en constateren dat ouderen vaker kiezen voor behandelingen die bijdragen aan wat er werkelijk toe doet in hun leven en dat van hun naasten. De TOPICS-SF is een vragenlijst die inzicht geeft in de verschillende levensdomeinen en daardoor de gezondheidssituatie van ouderen.

Ervaringen van ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft besloten om 'Samen beslissen met de TOPICS-SF' landelijk te gaan implementeren op de poliklinieken Geriatrie. De nieuwe toolbox helpt afdelingen daarbij. De werkwijze is de afgelopen 2 jaar ontwikkeld in 5 ziekenhuizen: Radboudumc, Catharina Ziekenhuis, Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis en Maasstad ziekenhuis. Hun ervaringen zijn de basis voor deze toolbox.

Download de toolkit

De implementatie van samen beslissen met TOPICS-SF in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van de toolbox vonden plaats met subsidie van Zorginstituut Nederland. Naast de 5 ziekenhuizen werkten hiervoor Vilans, NVKG, de TOPICS-MDS-werkgroep en seniorenorganisatie KBO-PCOB met elkaar samen.

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemarieExpert
Annemarie
Koopman
Expert a.koopman@vilans.nl 06 22 45 12 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl