Lotte Bergen

Lotte Bergen

Vervolg schrapsessie - Top 4 actiepunten tegen regeldruk

Vanaf november vorig jaar zijn bestuurders en zorgmedewerkers van in totaal 26 organisaties in de ouderenzorg samen aan de slag gegaan met het snappen, verbeteren óf schrappen van regels en formulieren. Daar is een top 4 aan actiepunten uit gekomen. En de belangstelling voor het terugdringen van regeldruk is zo groot dat er voor de tweede helft van 2019 wederom extra sessies volgen.

01-04-2019

Tijdens de schrapsessie maken multidisciplinaire teams de regeldruk binnen de eigen organisatie inzichtelijk. Aan de hand van de tool Minder papier, meer tijd voor zorg formuleren zij hun regels en registraties waaraan ze gaan werken. De meest genoemde:

Top 4 verpleging en verzorging (3 sessies, 20 organisaties)
1. HACCP en schoonmaak-/aftekenlijsten efficiënter, wat is wettelijk verplicht?
2. Proces vereenvoudigen rondom uitdelen risicovolle medicatie (opiaten).
3. Cliëntrapportage vereenvoudigen.
4. Risicosignalering efficiënter.

Top 4 wijkverpleging (2 sessies, 11 organisaties)
1. De 5-minutenregistratie vervangen door een beter systeem.
2. Verplichte handtekening nodig? Denk aan zorgleefplan, uitvoeringsverzoek en (half)jaar evaluaties.
3. Uitvoeringsverzoek, wanneer verplicht?
4. Risicoanalyse efficiënter.

Leestip
Het artikel 'Ontregeling' van de wijkverpleging komt op stoom op Skipr.

Belang van opvolgen

Aan het einde van de schrapsessie gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, hulpmiddelen, en ideeën om te zorgen voor merkbaar minder administratieve lasten en zo dus meer tijd voor zorg. Na zes tot acht weken komen de organisaties terug voor de verbetersessie. Deze vervolgbijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen en het inventariseren van regels die op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Inmiddels heeft de eerste verbetersessie plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat het afschaffen of de-implementeren van registraties nog niet zo makkelijk is in de praktijk.

Aanmelden schrap- en verbetersessies

Wilt u als zorgorganisatie ook werken aan meer tijd voor zorg en minder regels? Meld u dan aan voor een schrap- en verbetersessie via deze link. Of wilt u als branche- of ketenorganisatie in gesprek met zorgprofessionals over het terugdringen van de regeldruk? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl.

Meld u aan voor een schrapsessie

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en verbetersessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Lees meer over schrapsessies

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteJunior adviseur
Lotte
Bergen
Junior adviseur l.bergen@vilans.nl 06 22 80 99 64
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl