Inge Redeker

Inge Redeker

Trend opkomst burgerinitiatieven zet door

Wij signaleren een stijgende trend in de opkomst van burgerinitiatieven gericht op welzijn en zorg. Steeds vaker ondernemen bewoners gezamenlijk actie op het gebied van zorg en welzijn in hun wijk of dorp. Vilans verkende deze initiatieven en sprak met de mensen die erbij betrokken zijn. Het resultaat presenteren we in de infographic . Dit is een beeldend overzicht met verhalen en inzichten uit de praktijk.

06-02-2015

Wij hebben opnieuw een verkenning uitgevoerd en inventariseerde 23 nieuwe initiatieven sinds juli 2014. Er staan nu in totaal 102 initiatieven op de kaart, die voldoen aan de gehanteerde definitie van Vilans. Bestaande burgerinitiatieven groeien gestaag en krijgen steeds meer leden. De eigenschappen van een dergelijk initiatief:

  • door en voor burgers
  • pakt activiteiten rond zorg en welzijn op
  • heeft een lokaal karakter
  • is gebaseerd op betrokkenheid en wederkerigheid

Bekijk de volledige kaart en lijst 

Redenen voor burgerinitiatieven

Mensen hebben verschillende redenen om een burgerinitiatief - ook wel zorgcoöperatie, dorpsvereniging of een stadsdorp genoemd - te starten. Soms willen ze meer contact in een wijk of dorp of de saamhorigheid versterken. Maar er is ook vaak onvrede over de bestaande hulpverlening, omdat er te veel verschillende medewerkers hulp bieden die meestal te weinig tijd hebben.

Feiten en inzichten van burgerparticipatie uit de praktijk

Burgerinitiatieven vormen een belangrijke en interessante ontwikkeling die er mogelijk voor zorgt dat mensen zich minder eenzaam voelen en langer thuis kunnen blijven wonen. Daarom heeft Vilans alle feiten en tips uit de praktijk gebundeld in een factsheet, inclusief verhalen en filmpjes van initiatiefnemers. Zo kunnen anderen daar hun voordeel mee doen.

Burgerinitiatieven in zorg en welzijn

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl