Triple Aim met shared savings: betere zorg tegen minder kosten

Innovatieve bekostigingsmodellen voor zorg die leiden tot meetbare en merkbare veranderingen in het leven van cliënten en patiënten zijn actueel.

27-06-2016

Een recent samenwerkingsproduct van Vilans en een aantal deskundige partijen is www.triple-aim.nl. Deze website biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie over het inzetten van shared savings.

Wat is ‘Shared savings’?

Shared savings wordt ingezet als instrument om Triple Aim-doelen in de zorg te realiseren: beter ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten. Concreet gaat het om afspraken, waarbij partijen samen een kostenombuiging proberen te bereiken en deze delen.

Gezamenlijk initiatief

De website www.triple-aim.nl is een gezamenlijk initiatief van partijen in Nederland die de Triple Aim-aanpak omarmen. Het Jan van Es Instituut, OptiMedis en Vilans bundelen vanuit hun gezamenlijke visie, ambitie en expertise kennis en informatie over shared savings en Triple Aim voor deze website. En diverse experts en partijen uit de praktijk leveren bijdragen aan de inhoud van deze website met het doel kennis te delen en de beweging naar Triple Aim te versnellen.

Voorbeelden uit de praktijk

Op de website vindt de bezoeker antwoord op 50 veelgestelde vragen over shared savings. Veel van deze vragen gaan over wet- en regelgeving. De vragen zijn toegespitst op het verkennen, het starten en het uitvoeren van shared savings.

Diverse praktijkvoorbeelden

Naast informatie over wet-& regelgeving biedt de website diverse praktijkvoorbeelden. Hiermee krijgt de bezoeker een realistisch beeld van de kansen en uitdagingen om shared savings in de praktijk toe te passen. Partijen die voorbeelden en input hebben aangeleverd zijn: Blauwe Zorg, BovenIJ ziekenhuis, Huis voor de zorg, MCC Oomes, Menzis, MijnZorg, RIVM, SAG gezondheidscentra, Syntein, Tranzo, Vitaal Vechtdal, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid.

Praat mee over Triple Aim!

Wil je meepraten over de mogelijkheden om de Triple Aim te realiseren door inzet van shared savings? Ga dan naar de discussiegroep Triple-Aim.NL op LinkedIn. De groep heeft al meer dan 100 leden!

Meer informatie

Lees meer over het thema populatiemanagement op Kennisplein Chronische zorg.

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl