Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

Uitbreiding landelijke samenwerking voor verbeteren kwaliteit interventies

Wij zijn officieel toegetreden tot het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Op 23 juni ondertekenden wij en Trimbos-instituut samen met de 5 huidige partners van het samenwerkingsverband een convenant met afspraken voor onderlinge samenwerking in het beoordelen en erkennen van interventies.

30-06-2015

Daarmee is de coalitie voor het bevorderen van een eenduidige beoordeling van interventies voor jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen en het sociale domein uitgebreid met langdurige GGZ (Trimbos-instituut) en ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

Uitbreiding landelijke samenwerking voor verbeteren kwaliteit interventies

Samenwerkingsverband stimuleert integrale aanpak

Naast de 2 nieuwe toetredende partners bestaat het samenwerkingsverband uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut en Movisie.

Partijen beheren gezamenlijk het erkenningstraject voor interventies, maar zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen sector. Interventie-eigenaren kunnen hun aanpak in dit traject op onafhankelijke wijze laten beoordelen op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Erkenning van Interventies 2015-2018

Met de ondertekening van het nieuwe convenant onderschrijven de kennisinstituten ook de vernieuwde criteria en procedures voor beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van Interventies 2015-2018.

Meer informatie over interventies

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl