Henk Nies

Henk Nies

‘Uitdagingen in de ouderenzorg lossen we niet alleen op’

Arbeidsmarktkrapte, gebrek aan toekomstbestendig vastgoed en dubbele vergrijzing. Deze en andere vraagstukken zijn onlangs behandeld tijdens Vilans' bijeenkomst Zó werkt de ouderenzorg. Samen met directeur langdurige zorg Theo van Uum van VWS, coauteur Kees Wessels van het boek Zó werkt de ouderenzorg, en de raad van bestuur van Vilans, werkten zorgbestuurders uit het hele land aan oplossingsrichtingen. 

05-02-2019

‘Het toekomstbestendig maken van de langdurende zorg is een taaie uitdaging. Het aantal werkenden in verhouding tot het aantal hulpbehoevenden daalt de komende jaren door forse vergrijzing. De vraag is of het streven naar ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ altijd wel zo robuust blijft. Wat zijn de oplossingen die we met elkaar moeten vinden voor dit probleem? En wat is úw rol daarin als zorgbestuurder?’

Niet kunnen bolwerken

Van Uum poneert deze stelling tijdens de bijeenkomst ‘Zó werkt de ouderenzorg’, die 23 januari plaatsvond. Op deze dag identificeerden bestuurders de belangrijke strategische thema’s in de ouderenzorg en dachten ze na over hoe er het beste op in te spelen. Aanwezigen brachten onder andere de risico’s van zo lang mogelijk thuis wonen van ouderen in, het vraagstuk van risicovol vastgoed en de mogelijkheid van een ‘zorginfarct’. Dat is het moment waarop het aantal ouderen vanaf 2020 in de samenleving zo fors gaat toenemen, dat het mogelijk te veel wordt voor de wijkverpleging om te kunnen bolwerken. 

Kritisch kijken

Volgens Vilans-bestuurder Henk Nies kunnen bestuurders hun rol pakken door kritisch vermogen om zich heen te verzamelen. ‘De komende tijd vraagt om lef en leiderschap van bestuurders. Leer van andere sectoren, voer het gesprek. Het organiseren van zorg binnen netwerken wordt net zo belangrijk als het besturen van 'enkel' de eigen organisatie. Want in het licht van de grote maatschappelijke ontwikkelingen zijn er brede oplossingen nodig. We lossen het als ouderenzorg niet alleen op.’  

Het organiseren van zorg binnen netwerken net zo belangrijk als het besturen van de eigen organisatie.

Oplossingsrichtingen

Simpelweg meer personeel aannemen is een te eenvoudige oplossing voor deze uitdagingen. ‘We moeten anders kijken naar hoe we zorg en welzijn aanbieden in de wijk’, zegt een aanwezige bestuurder. ‘We zetten nu alle mensen met dementie bij elkaar. Dat gaat niet werken. We moeten het lef hebben om buiten de kaders van het stelsel te treden. Er komt een nieuw cohort ouderen aan, de babyboomers. Veel van hen zullen in staat blijken zelf zorg te organiseren. Voor de groep kwetsbare ouderen moeten we zorgen dat wijkverpleging overeind blijft.’

We moeten het lef hebben om buiten de kaders van het stelsel te treden.

Vervolgsessie

Op 27 maart vindt weer een bijeenkomst ‘Zó werkt de ouderenzorg' plaats. Houd hiervoor onze agenda in de gaten, we zien u dan graag!

Lees meer over ontwikkelingen in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl