Henk Nies

Henk Nies

Uitdagingen van zorg op internationaal niveau

Op 23 t/m 25 mei organiseert de International Foundation of Integrated Care (IFIC) de International Conference on Integrated Care in Barcelona. Gedurende 3 dagen wisselen topinstituten, beleidsmakers en wetenschappers met elkaar kennis uit over de uitdagingen van de zorg op internationaal niveau. Wij leveren verschillende bijdragen en toetsen op het congres bevindingen uit Nederland bij de internationale gemeenschap.

23-05-2016

Special Interest Group

Wij lanceren samen met IFIC, tijdens het congres de internationale Special Interest Group (SIG) Values and Principles of Integrated Care. In deze SIG richten wetenschappers zich voor langere periode op één onderwerp: onderliggende waarden en principes van integrale zorg en ondersteuning. Ruim 25 experts uit 13 verschillende landen, afkomstig uit wetenschap en praktijk denken mee over dit onderwerp.

Uitdagingen van zorg op internationaal niveau

Principles of integrated care

De set principes uit de publicatie ‘principles of integrated care’ van Ferrer en Goodwin (2014) vormt het uitgangspunt, met in de discussie speciale aandacht voor cliëntperspectief en domein overstijgende samenwerking. Na de fysieke ontmoeting blijft SIG verder online werken aan een internationaal gedragen, waardevolle, valide en bruikbare set principes van integrale zorg en ondersteuning. Met deze principes zoeken we naar de essentie van integrale zorg, om uiteindelijk in de praktijk beter verbeteringen door te voeren.

Governance tussen organisaties

In een tweejarig onderzoek richten we ons op wat voor type governance er nodig is om gedecentraliseerd, integraal en persoonsgerichte zorg te ontwikkelen. Wat betekent het voor de governance (sturing, verantwoording, toezicht en inkoop) om in een dergelijk netwerk te werken over domeinen van wetten en financiering heen? En welke rol spelen burgerinitiatieven hierin? De aanname is dat het nieuwe speelveld een governance tussen organisaties nodig heeft. IFIC biedt een mooi podium om te kijken of dit internationaal herkend wordt en uitwisseling op gang te brengen.

Live meekijken

Ook benieuwd naar internationale inzichten en de verschillende topsprekers? 

Meer informatie over internationale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl