Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

University of Hong Kong leert van kennis van Vilans

Een delegatie van zorgmedewerkers en wetenschappers onder leiding van professor C.T. Hung van de Chinese University of Hong Kong bracht afgelopen week een studiebezoek aan de Nederlandse zorg. De focus van hun reis was ‘Public Health & Primary Care’, met onder andere aandacht voor dienstverlening en leiderschap in de zorg, innovaties en vergrijzing. Bij kennisorganisatie Vilans leerden bezoekers onder andere over de implementatie van eHealth, de kennisinfrastructuur van zorg en geïntegreerde zorg.

07-10-2019

Vilans-bestuurder Annelies Versteegden memoreert in haar welkomstwoord de recente Nederlandse missie naar China van het ministerie van VWS. ‘Tijdens die reis zijn veel samenwerkingsovereenkomsten getekend. Dat is heel goed want we hebben in Nederland en China te maken met vergelijkbare knelpunten zoals dubbele vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt. Alleen de orde van grote is anders. Waar wij 70.000 verpleegkundigen nodig hebben, heeft China 12 miljoen zorgvacatures open staan. Wellicht kunnen we met een aantal inzichten vanuit Vilans ons steentje bijdragen om deze grote uitdaging aan te gaan.’

Technologische oplossingen

Een van de oplossingsrichtingen is mensen langer thuis laten wonen dankzij de inzet van technologie. Onderzoeker Henk Herman Nap vertelt aanwezigen over verschillende implementatieprojecten van technieken als leefstijlmonitoring, GPS-tracking en zorg op afstand. ‘Techniek moet altijd integraal onderdeel zijn van zorg. En implementatie lukt alleen als eindgebruikers van begin af aan betrokken zijn bij de ontwikkeling van de technische oplossingen. We hebben in Nederland het geluk dat 95 procent van de bevolking toegang heeft tot het internet, waarvan 74 procent senioren. Met andere woorden; we hebben het 4G-netwerk en het geld om knelpunten met technische hulpmiddelen het hoofd te bieden.’

Kennisinfrastructuur langdurige zorg

Programmaleider Karlijn Kwint neemt het stokje van Nap over en vertelt over de groeiende kennisinfrastructuur voor langdurende zog die Nederland rijk is. ‘Welke kennisvragen hebben zorgprofessionals en voor welke van deze vragen is nieuw onderzoek nodig? Om hier achter te komen bouwt Vilans samen met diverse stakeholders uit de praktijk, onderwijs en onderzoek aan de Kennisinfrastructuur langdurige zorg. Door een onderzoekagenda op te zetten, pasklare informatie te verschaffen aan zorgverleners op tientallen verschillende online platformen en door allerlei bijeenkomsten en congressen te organiseren, halen we niet alleen vragen op maar verzamelen we ook data. Dit alles om de juiste kennis op de juiste plek te krijgen en zo de zorg te verbeteren. Inmiddels hebben we al 1.805 individuele vragen over zorg opgehaald.’

Geïntegreerde zorg

Een belangrijke oplossing voor problemen is het op een andere manier aanbieden van zorg, in netwerken rondom de zorgvrager. Nick Zonneveld doet onderzoek naar deze geïntegreerde vorm van zorg, oftewel ‘integrated care’. ‘Geïntegreerde zorg is een concept waarin alles bij elkaar komt. Management, levering, behandeling. Vragen die mij bezig houden zijn: hoe verklaar je onderling gedrag? En hoe werkt het besluitvormingsproces tussen de professionals in die teams, de betrokken organisaties, maar ook met de zorgontvanger? Meer inzicht in deze processen helpt om de governance verder in te richten in zo’n samenwerkingsverband. In mijn promotieonderzoek kijk ik daarom naar de onderliggende waarden en principes. Om gedrag te verklaren en omdat ze helpend kunnen zijn bij het inrichten van samenwerkingsafspraken.’

Het programma werd afgesloten met een discussie en een hartelijk dankwoord van de bezoekers.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl