Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

UNO-VUmc registreert verloop corona in elektronisch cliëntendossier

Onderzoekers van de academische werkplaats ouderenzorg UNO-VUmc brengen het vóórkomen, de karakteristieken, risicofactoren en het beloop van (vermoedelijke) coronabesmetting in kaart. Dit doen zij op basis van registraties in het elektronisch cliëntdossier Ysis.

14-04-2020

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is halverwege maart gestart met een landelijk registratie om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. Dit is van belang voor beleidsafwegingen, zoals de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen. De registratie vindt inmiddels plaats via vijf verschillende elektronische patiëntendossiers (EPD’s).

Multidisciplinair EPD

Binnen één van deze EPD’s, Ysis, vindt aanvullend hierop een verdiepende surveillance plaats. Dit is erop gericht om - met een minimale registratielast - inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. Hoe is bijvoorbeeld het beloop van een COVID-19-infectie in de ouderenzorg en welke risicofactoren gelden er (ook in latere stadia) voor COVID-19? En wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) infectie en wat de symptomen van de ziekte bij kwetsbare ouderen? En in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie?

Doe mee!

Het antwoord op deze vragen is van groot belang om specialisten ouderengeneeskunde te kunnen ondersteunen in hun handelen bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19-infectie. Aan alle zorgorganisaties die gebruik maken van het EPD Ysis dan ook het dringende verzoek om mee te doen aan deze registratie.

Meer informatie over de registratie

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl