Vaardigheden thuiswonende ouderen regelmatig overschat

De eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden van thuiswonende ouderen en hun netwerken worden regelmatig overschat. Dat staat in een recent verschenen kennissynthese van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De zorg is over het algemeen nog weinig gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van zorg- en ondersteuningsbehoeften.

23-04-2019

Ook het woningaanbod lijkt nog onvoldoende sluitend op de vraag die ontstaat nu van ouderen verwacht wordt dat zij langer zelfstandig blijven wonen.

Tevreden over zorg en ondersteuning

De meerderheid van de 75-plussers kampt met lichamelijke beperkingen, psychische aandoeningen of geheugenproblemen. Toch zeggen de meesten zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Zij zijn dan ook tevreden over hun zorg en ondersteuning. Ook zijn veel 75-plussers actief in de samenleving. Desondanks voelt een deel van hen zich eenzaam.

Informatievoorziening onduidelijk

Ouderen én zorgprofessionals vinden vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. Omdat het systeem erg complex is, werkt dat een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de hand. Te weinig hulp en ondersteuning of onvoldoende deskundigheid van zorgprofessionals kan ertoe leiden dat ouderen onnodig in het Eerstelijnsverblijf of op de Spoedeisende Hulp terecht komen.

Er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen. Omdat toekomstige ouderen een hoger opleidingsniveau hebben, kunnen zij waarschijnlijk beter zelf de weg vinden en mogelijk vaker zelf hun zorg organiseren.

Trends en ontwikkelingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg het SCP een beeld te schetsen van hoe de zorg thuis voor 75-plussers er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor die zorg. Mede op basis van dit rapport zal de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ adviseren over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Dit advies verschijnt eind 2019.

Lees meer over ontwikkelingen in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl