Frans van Zoest

Frans van Zoest

Valpreventie verdient zich meervoudig terug

Elke geïnvesteerde euro in valpreventieactiviteiten bij ouderen verdient zich in meervoud terug. Om dit op een snelle en gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk te maken ontwikkelde VeiligheidNL samen met Vilans en het Erasmus MC de Rekenhulp. Hiermee krijgen beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties, GGD en gezondheidscentra door het beantwoorden van 3 vragen direct inzicht in de kosten versus de baten bij het inzetten van valpreventie activiteiten voor thuiswonende ouderen.

10-10-2018

Rekenhulp gebaseerd op MKBA Valpreventie

De Rekenhulp is ontwikkeld op basis van de inzichten uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor valpreventie bij ouderen, uitgevoerd door Erasmus MC, Vilans en VeiligheidNL. Met een MKBA wordt op een gestructureerde manier de financiële en maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht. In samenwerking met de praktijk wordt daarbij ook gekeken naar haalbare scenario’s om valpreventie in de praktijk uit te voeren. Zo ontstaat een model waarmee gerekend kan worden.

Met de Rekenhulp hebben we dit model gebruiksvriendelijk en toepasbaar gemaakt voor de praktijk. Door het beantwoorden van 3 vragen wordt er inzicht verkregen in de kosten en baten van het inzetten van Valpreventie-activiteiten in die betreffende lokale situatie. Dit kan helpen bij het ondersteunen, opzetten en onderbouwen van een effectieve lokale valpreventie-aanpak. Een voorbeeld hiervan is  uitgewerkt in de infographic.

Valongevallen van 65-plussers stijgt

Uit de deze week gepubliceerde cijferrapportage is naar voren gekomen dat het aantal valongevallen met een bezoek aan de Spoedeisende Hulp stijgt. In 2017 belandden 102.000 65-plussers met letsel op een Spoedeisende Hulp na een val, waarbij in tweederde van de gevallen  sprake was van een ernstig letsel. Veel valongevallen hebben grote gevolgen voor de ouderen op bijvoorbeeld hun kwaliteit van leven, zelfredzaamheid of thuis kunnen blijven wonen. Een valongeval brengt ook veel medische kosten met zich mee. Dit terwijl er veel bekend is over wat werkt om valongevallen te voorkomen. Met de juiste inzet van deze activiteiten lonen de inspanningen altijd. De Rekenhulp laat in 3 stappen zien wat de kosten versus de baten zijn.

Bekijk hier de rekenhulp

Lees meer over valpreventie

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl