Henk Nies

Henk Nies

Van Rijn presenteert plan van aanpak voor verpleeghuiszorg

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft een plan van aanpak gepresenteerd om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Hij wil de kwaliteit verbeteren met een serie maatregelen op het gebied van toezicht en samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener.

12-02-2015

Maatregelen voor korte en lange termijn

Het plan van aanpak bevat een lijst van 5 speerpunten met hierin maatregelen voor op lange en korte termijn. Zoals openheid en beter toezicht. Ook geeft het plan invulling aan een aantal moties die zijn ingediend bij het Kamerdebat van november. Dit voorjaar wordt pas duidelijk of er extra geld beschikbaar komt voor verpleeghuiszorg.

Is de kwaliteitsdiscussie echt op te lossen?

Henk Nies, lid Raad van Bestuur bij Vilans, licht toe: “De vraag is of de kwaliteitsdiscussie echt op te lossen is. We moeten het misschien meer zoeken in de weg naar kwaliteit dan kwaliteit als resultaat. Het is zaak daarbij telkens opnieuw te kijken waar de weg heen gaat. Mensen lopen de weg naar hun kwaliteit van leven niet rechtlijnig af. Dat betekent dat organisaties moeten meebewegen, de dialoog blijven voeren, blijvend moeten werken aan structurele verbeteringen en daar transparant in zijn. Dat is een verantwoordelijkheid die bestuurders en hun toezichthouders kunnen nemen.”

Kwaliteit verpleeghuiszorg vergt gezamenlijke inspanning

Van Rijn benadrukt dat de samenleving meer betrokken moet worden bij verpleeghuizen en dan verpleeghuizen zich transparanter moeten opstellen. Hij vraagt om een andere houding van alle betrokkenen, zodat er daadwerkelijk stappen in de goede richting worden gezet. De staatssecretaris voegt er verder aan toe dat een bestuurder van een verpleeghuis meer lef en verantwoordelijkheid moet hebben en nemen.

Lees ook de volgende blog over dit onderwerp:

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl