Van Rijn overhandigt eerste toolkit registratielasten

Staatssecretaris Martin van Rijn overhandigde maandag 8 februari 2016 tijdens een werkbezoek aan zorgorganisatie Van Neynsel, het eerste exemplaar van de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’. De toolkit heeft als functie onnodige registraties binnen de intramurale ouderenzorg af te schaffen. We ontwikkelden de toolkit in het kader van het programma .

08-02-2016

Bekijk toolkit

Toolkit registratielasten

De toolkit bestaat uit een aantal instrumenten waarmee teams onnodige registraties in kaart brengen om ze vervolgens duurzaam en verantwoord af te schaffen. De instrumenten zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen, ‘De Opruimdienst’. Zij slaagden er het afgelopen jaar in om tientallen onnodige registraties af te schaffen.

Helder en implementeerbaar voor organisaties

Begin 2015 overhandigden we namens de werkgroep (V&VN, Abvakabo FNV, CNV, VWS en Vilans) een rapport aan de staatssecretaris waarin registratielasten in de langdurende zorg in kaart zijn gebracht. Een voorname conclusie van de werkgroep was dat er al veel bouwstenen aanwezig zijn om het proces van registreren efficiënter in te richten. Maar dat het vaak ontbreekt aan een plek waar al deze initiatieven samenkomen en waar deze helder en implementeerbaar voor organisaties worden weergegeven.

Met het ontwikkelen van concrete hulpmiddelen om registratielasten terug te dringen zoals de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’, geven we hier vervolg aan.

Van Rijn overhandigt eerste toolkit registratielasten

Registratielast verminderen hard nodig

Zorgmedewerkers in de intramurale zorg ervaren veel administratieve last. In een mini-enquête onder bezoekers van Kennisplein Zorg voor Beter geeft 49% aan meer dan 20% van hun werkdag te besteden aan administratie.

Over programma Aanpak verspilling in de zorg

Zorg moet u bieden aan mensen die dat nodig hebben. Verspilling van tijd, geld en middelen is zonde. Zeker nu de zorg onder druk staat en de kosten stijgen. Het is een zaak en een taak van ons allemaal dat elke euro die we aan zorg besteden, goed terechtkomt. Daarom werken ruim 40 partijen in de zorg samen in het programma Aanpak verspilling in de zorg. Op basis van ruim 22.500 meldingen van patiënten en zorgprofessionals ontwikkelen zij acties om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

Meer informatie over registratielasten

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl