Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Van Rijn wil landelijke aanpak voor vermindering psychofarmaca

Staatssecretaris Martin van Rijn roept met een kamerbrief op tot stoppen van oneigenlijk gebruik van psychofarmaca in de ouderen- en gehandicaptenzorg. Hij vindt het de hoogste tijd voor een cultuur- en gedragsverandering. In zijn brief verwijst hij naar ons actieprogramma . Zorgorganisaties krijgen kosteloos ondersteuning bij het terugdringen van oneigenlijk gebruik van psychofarmaca. U kunt nog meedoen!

11-04-2016

Afbouw van gedragsmedicatie

Van Rijn over het programma: ‘Tot eind 2017 worden in elk geval 50 zorgaanbieders in zowel de ouderenzorg als gehandicaptensector begeleid en gevolgd bij de afbouw van psychofarmaca binnen de eigen organisatie. 31 van hen zullen elk voor een jaar vanuit Vilans intensief worden ondersteund met een op hen toegesneden verbeterprogramma en ten minste 20 zorgaanbieders gaan zelf aan de slag met de beschikbare materialen en kennisproducten.’

‘Zij worden op afstand begeleid en gevolgd. Bij alle deelnemers wordt via een begin- en eindmeting en tussentijdse monitoring bepaald in hoeverre het psychofarmacagebruik in individuele situaties daadwerkelijk is verminderd en op basis van welke interventies en methodieken.’

Van Rijn wil landelijke aanpak voor vermindering psychofarmaca

Grootse aanpak verminderen psychofarmaca

Behalve het actieprogramma beschrijft Van Rijn een aantal andere activiteiten die wij en andere koepelorganisaties de komende periode gaan initiëren om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca te stoppen. Zo initiëren wij leernetwerken en zullen de die we eerder samen met een groep experts uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg opstelden verder uitgewerkt worden in richtlijnen voor de dagelijkse werkpraktijk.

Lees de kamerbrief

Doe mee

Organisaties kunnen zich nog tot september 2016 aanmelden, tenzij het maximale aantal deelnemers eerder wordt bereikt. Wees er dus snel bij! De eerste groep deelnemers in de ouderenzorg start in april. In de verstandelijk gehandicaptenzorg starten de eerste deelnemers in juni 2016. Tot september 2016 zullen er maandelijks nieuwe deelnemers instromen.

Meer informatie over psychofarmaca

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl