Veel input voor vernieuwend programmeren 2017

In 2017 wil Vilans op een vernieuwende manier programmeren. Voor 2017 hebben we 8 ambities geformuleerd. Deze hebben we met u gedeeld in gesprekken, via onze website en de social mediakanalen. We hebben gevraagd uw ideeën hierbij in te sturen. Dit hebben we geweten: de ideeën stromen binnen. Inmiddels zijn het er al meer dan 40! We gaan van start met de ambitie Technologie maakt het leven zo veel menselijker!

07-12-2016

Veel input voor vernieuwend programmeren 2017

Starten met ambitie technologie

Op 1 december 2016 maakten we een overzicht van alle ingediende ideeën. We gaan verder met de ambitie waar de meeste ideeën voor zijn aangeleverd. Ook hebben we gekeken welke ambitie via de online kanalen veel energie opwekt. Op die manier willen we aansluiten bij dat wat het meeste leeft in de sector. De ambitie die eruit springt, zowel wat betreft meeste ideeën als online sentiment, is Technologie maakt het leven zo veel menselijker!

Gemeenschappelijke delers

De ideeën die binnenkwamen op de ambitie technologie hebben gemeenschappelijke delers. Zo kunnen we de ideeën verdelen in 3 groepen. Een groep gaat over technologie in de thuissituatie. Andere ideeën gaan over technologie rond de verhuizing van de thuissituatie naar intramurale zorg. De derde groep is een clustering van ideeën over technologie in de intramurale zorg. In alle gevallen helpt technologie om de zorg menselijker te maken.

Aan de slag!

We toetsen of de ideeën aan voldoen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er meerdere partijen mee willen werken aan het idee, want samen krijgen we meer voor elkaar! In gesprek met de indieners werken we de komende weken de meest kansrijke ideeën uit tot concrete activiteiten en projecten. In januari 2017 stemmen we af met onze opdrachtgever VWS én gaan we met elkaar van start.

En door...

Ondertussen blijven we ideeën verzamelen voor de verschillende ambities. Op 1 februari 2017 bekijken we opnieuw de input en beslissen we, in afstemming met onze opdrachtgever, aan welke ambitie(s) we verder gaan werken en met welke activiteiten en projecten we dit doen.

Meer informatie

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl