Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Verbeteren protocollen de langdurende zorg?

Leidt het volgen van protocollen tot onnodige bureaucratie of juist tot verbetering van de zorgkwaliteit? Directeur Langdurige Zorg Theo van Uum van VWS ging hierover in gesprek met zorgprofessionals tijdens het werkbezoek aan zorgorganisatie Beweging 3.0.

01-03-2018

Wijkverpleegkundige Aline Tichelaar heeft twee Amersfoortse wijken onder haar hoede. Een achterstandswijk en een dure bungalowwijk. ‘Dit biedt veel afwisseling en veel verschillende situaties’, vertelt Tichelaar. ‘Situaties waarbij het regelmatig fijn is om op een protocol terug te kunnen vallen.’

Als voorbeeld noemt Tichelaar een mondige cliënt. ‘Bij haar moeten de benen gezwachteld worden. In het oude protocol stond daar drie keer zwachtelen per week voor. Maar inmiddels zijn er nieuwe zwachtels beschikbaar waarmee je het maar één keer per week hoeft te doen. De dame in kwestie stond er echter op dat we haar drie keer per week bleven zwachtelen, ook al is dat met de nieuwste generatie zwachtels niet meer nodig. In gesprek met haar en haar huisarts is het goed om op het nieuwe protocol terug te kunnen vallen. Je kunt dan namelijk beter onderbouwen dat ook één keer zwachtelen volstaat. Uiteindelijk heeft deze cliënt bedacht dat ze liever met haar benen in een teil koud water gaat zitten, met toestemming van de huisarts. Dus nu is het zo opgelost.’

Levert het niet te veel bureaucratie op?

Van Uum wil weten of het gebruik van protocollen niet te veel bureaucratie op de werkvloer oplevert: ‘Je geeft aan dat je de protocollen er wel iedere dag bij pakt. Maar je hoeft toch niet voor alle handelingen die je uitvoert een protocol te raadplegen?’ 

Tichelaar antwoordt dat handelingen die je dagelijks uitvoert inderdaad niet meer gecheckt hoeven worden. ‘Bij steunkousen aantrekken ga ik natuurlijk geen protocollen meer lezen. Maar als je een nieuwe cliënt in zorg krijgt waarbij een handeling nodig is die je al een tijd niet meer hebt uitgevoerd, is het altijd goed om de stappen even door te nemen. Ik voel dit niet als extra bureaucratie maar als nuttige ondersteuning. Zeker als we straks de app in gebruik hebben. Hiermee kunnen we ter plekke de voor ons relevante protocollen opzoeken. Dan is het helemaal geen extra moeite.’

'Alle KICK-protocollen zijn evidence based'

Senior Adviseur KICK-protocollen Lia Davelaar vult aan: ‘Je moet de richtlijnen niet zien als extra regels voor professionals maar als een extra steun in de rug. We vragen continu feedback van onze gebruikers over de richtlijnen en passen ze aan als het nodig is. Alle protocollen worden dus geschreven op basis van input uit het veld en worden zodoende aangepast indien nodig. En ze zijn natuurlijk allemaal evidence based.’

Je moet de richtlijnen niet zien als extra regels voor professionals maar als een extra steun in de rug

Hoeveel kosten de KICK-protocollen?

De afgevaardigden van VWS willen ten slotte nog weten hoeveel het kost om van de KICK-protocollen gebruik te maken. Davelaar: ‘Dat hangt van de schaalgrootte van je organisatie af. Eenpitters en zzp’ers kunnen al lid worden van het kennisnetwerk voor dertig euro per jaar, de allergrootste zorgorganisaties betalen zesduizend euro. Om het zelf allemaal bij te houden zonder lid te zijn van de kennisgemeenschap, zou je hier toch al wel een volledige fte op moeten inzetten.’ Tichelaar vult aan: ‘Bovendien gebruiken we de protocollen ook om onze bekwaamheid te toetsen en op peil te houden. Eens in de drie jaar kijken we of iedereen nog bekwaam is in het uitvoeren van erkende handelingen. Zo houden we kennis op peil.’

We gebruiken de protocollen om onze bekwaamheid te toetsen en op peil te houden

Bekijk onze KICK-protocollen

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl