Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Vergelijking: Verpleeghuiszorg in Nederland en Vlaanderen

Nederlandse verpleeghuisbewoners zijn in vergelijking met de Vlaamse bewoners meer tevreden over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Ook is de Nederlandse verpleeghuiszorg beter betaalbaar. De Vlaamse ouderen voelen zich daarentegen veiliger en hebben meer privacy in het verpleeghuis. Dit blijkt uit onderzoek van Gupta Strategists naar de verpleeghuiszorg in Nederland en Vlaanderen.

04-09-2018

Nederlanders iets meer tevreden over verpleeghuiszorg

Bewoners in Nederland beoordelen de kwaliteit van zorg die zij krijgen in het verpleeghuis met een 7,9, terwijl de bewoners van Vlaamse woonzorgcentra een 7,5 geven, blijkt uit het onderzoek. In Nederland zijn bewoners het meest tevreden over de aandacht en de manier van aandacht die zij krijgen van medewerkers. Daarnaast valt op dat in Vlaanderen de cijfers vaker hoog of juist laag zijn. Bewoners geven opvallend hoge scores op de thema’s veiligheid, privacy en respect. Opvallend lage scores op de stellingen: ‘Ik kan eten wanneer ik dat wil’, ‘Ik heb mogelijkheden tot genegenheid of romantiek’, en ‘Ik kan hier nieuwe vaardigheden en interesses verkennen’.

Zorg beter betaalbaar, maar oudere werknemers

De fysieke toegankelijkheid is vergelijkbaar. Nederland scoort echter beter op de financiële toegankelijkheid, gezien de lagere eigen bijdrage voor mensen met een laag inkomen. In Nederland krijgen bewoners meer zorg per week en zijn de kosten per verblijfsdag hoger. Dit is een substantieel verschil van 35 tot 40 procent. Het kostenverschil zal verder oplopen tot ongeveer 60 procent, gezien de geplande extra investeringen van 2,1 miljard euro. In Nederland is ongeveer een kwart van de werknemers in de verpleging en verzorging 55 jaar of ouder. Dat is twee keer zo hoog als het aandeel 55+’ers in Vlaanderen. Het deel van de werknemers dat jonger is dan 35 jaar is daar juist fors groter: 38 procent in Vlaanderen en 27 procent in Nederland. Voor de toekomst staat vooral voor Nederland, maar ook voor Vlaanderen, een forse vergrijzingsgolf te wachten.

Onderzoekers maakten gebruik van beschikbare openbare cijfers, projectervaring en gesprekken met betrokkenen in het zorgveld.

Voor de toekomst staat voor Nederland én Vlaanderen een forse vergrijzingsgolf te wachten.

Beter onderzoek naar samenhang tussen kwaliteit en kosten

De onderzoekers raden aan om de samenhang tussen kwaliteit, personeelsinzet en kosten beter te onderzoeken. Het is waardevol om een gedegen benchmark op te zetten van de kwaliteit, kosten en personeelsinzet per locatie. Het is een verrijking voor zowel Nederland als Vlaanderen om bij elkaar in de keuken te kijken en zo de zorg te verbeteren. Denk aan arbeidsmarktbeleid, overhead en regeldruk, maximale tijd voor bewoners en aandacht voor kwaliteit van leven en persoonlijke wensen. De extra middelen in Nederland kunnen ook besteed worden aan het stimuleren van familie om meer te betekenen in de zorg. Het kind of kleinkind als onderdeel van het zorgteam draagt bij aan de kwaliteit van leven en biedt een (deel)oplossing voor het nijpende personeelstekort.

Het is een verrijking voor zowel Nederland als Vlaanderen om bij elkaar in de keuken te kijken en zo de zorg te verbeteren.

Download het onderzoek 'Verpleeghuizen in Nederland en Vlaanderen'

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl