Marcel Klein

Marcel Klein

Vergrijzing maakt belang cultuursensitieve zorg nóg urgenter

Vanaf 1 juli kunnen organisaties met meer dan 250 medewerkers gebruik maken van de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer geeft inzicht in het aandeel werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond binnen een organisatie. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met het initiatief en hoopt dat de Barometer bijdraagt aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

08-06-2020

Dat er op het gebied van cultuursensitief werken nog veel te winnen valt, ook in de zorgsector, bespreken we met Jennie Mast, adviseur bij Vilans. ‘Onze samenleving vergrijst en wordt steeds kleurrijker. Dat zie je ook terug in de ouderenzorg, waar steeds vaker bezoekers en zorgverleners met verschillende achtergronden wonen en werken,’ zegt Mast. ‘De zorg laten aansluiten bij de behoefte van al deze mensen, vraagt extra aandacht. Naast de inhoudelijke kant is ook de zorg voor de medewerkers hierbij van belang.'

Vergrijzing  

Demografische factoren zoals de vergrijzing maken het belang van cultuursensitieve zorg nog urgenter. ‘Medewerkers in de zorg zijn van groot belang om de toenemende vergrijzing het hoofd te bieden,’ aldus Mast. ‘We hebben iedereen nodig. Dat lukt alleen als iedere zorgverlener de ruimte krijgt zichzelf te versterken en te groeien in een positieve, gezamenlijk gedragen werkcultuur.’ 

Weinig bekend over behoeften en meerwaarde rol medewerkers

In 2019 deed Vilans al literatuuronderzoek naar cultuursensitiviteit in de zorg. ‘Uit het onderzoek bleek dat er nog weinig over bekend is over zorgmedewerkers met een niet-westerse achtergrond,’ vertelt Mast. ‘Wat deze zorgmedewerker nodig heeft om zijn werk goed te doen, is nog weinig onderzocht en heel beperkt in beeld. Hoe kunnen we de medewerkers in een team ondersteunen om zo goed mogelijk samen te werken vanuit verschillende normen en waarden? Hoe kunnen we de zorg verbeteren en meer persoonsgericht maken met de verschillende inzichten en ervaringen van medewerkers? Het is belangrijk dat hierover wordt nagedacht en dat er in zorgorganisaties beleid ontwikkeld wordt op dit thema. Anders kun je aandacht voor dit onderwerp niet goed verankeren in de organisatie.’

Vervolgstappen

Vilans heeft een praktijkverkenning gedaan onder een aantal zorgorganisaties die bezig zijn met dit thema. We deden interviews bij enkele cultuurspecifieke organisaties, waarbij zorg vanuit een specifieke culturele doelgroep wordt geboden en bij cultuursensitief werkende organisaties. De voorbeelden, de vraagstukken en de dilemma’s die we zagen geven inzicht in mogelijke vervolgstappen. Mast: ‘Veel zorgorganisaties hebben hun algemene visie op zorg en organiseren vastgelegd in beleidsplannen, waar ook hun waarden in staan beschreven. Beleid of uitgangspunten specifiek rond cultuursensitief werken ontbreken nog veelal. De barometer kan hierbij helpen, maar er is meer nodig. Alleen een visie of streefcijfers vastleggen op papier is niet genoeg. Organisaties doen er goed aan het gesprek te voeren over wat die waarden in de dagelijkse praktijk betekenen. Dat vraagt inzet van zowel de zorgverlener, leidinggevenden, als management. Cultuursensitief met elkaar omgaan geeft meer inzicht in beweegredenen en in behoeftes van elkaar.'

Alleen een visie of streefcijfers vastleggen op papier is niet genoeg.

Publicatie Kleurrijke zorgverleners

De publicatie Kleurrijke zorgverleners is het resultaat van een verkennend onderzoek onder vijf zorgorganisaties en is onderdeel van het Vilans-project Kleurrijke zorg. Voor het onderzoek is intensief contact geweest met Pharos en Noom.

Download de publicatie

Organisaties gezocht

Vilans gaat dit jaar met meerdere partijen samen verder op dit thema en wil hier meer kennis op ontwikkelen. We zijn daarom op zoek naar organisaties in de ouderenzorg die werk (willen) maken van diversiteitsbeleid. We zijn benieuwd naar uw vragen, ervaringen en dilemma’s. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we zorgorganisaties daarbij ondersteunen? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via m.sterenborg@vilans.nl.

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl