Frans van Zoest

Frans van Zoest

Verpleeghuiszorg 2025 - Een nieuw perspectief

In de bundel Verpleeghuiszorg 2025 van het programma Waardigheid en trots is door een groot aantal partijen en experts een nieuw perspectief geschetst op verpleeghuiszorg, waarin mensen (cliënten, professionals, familie en de samenleving) zich herkennen. Waarin er plek is voor waardigheid, trots en liefdevolle zorg.

01-09-2016

Verpleeghuiszorg 2025 - Een nieuw perspectief

Wij droegen hieraan bij met verhaal van ‘Anna’, dat zich afspeelt in 2035 en ingaat op 9 trends die van grote invloed kunnen zijn op de .

Inhoud bundel Verpleeghuiszorg 2025

De bundel biedt beelden, verhalen en inzichten van personen en organisaties over verpleeghuiszorg van de toekomst. De verschillende personen en organisaties die bereid zijn geweest om een bijdrage te leveren aan deze bundel bieden een divers en kleurrijk geheel.

Er is een aantal facetten dat terugkomt in de verschillende bijdragen, zoals de opgave waar we voor staan, optimisme over de mogelijkheden die de toekomst biedt met veel concrete voorbeelden, de noodzaak van realisme over de laatste fase van ons leven, eisen die de nieuwe generatie stelt aan de zorg en hun verwachtingen van nieuwe technologie.

Methodiek om in gesprek te gaan over toekomst

Vilans-adviseur Frans van Zoest: ‘Hoewel niemand precies weet hoe de zorg er in de toekomst uitziet, zien we wel een aantal trends. Onze bijdrage vertelt het verhaal van Oma Anna uit 2035. Hoe ziet haar leven er in de toekomst uit? Waar woont ze, met wie woont ze daar, welke mensen en technologie helpen haar en wie helpt zij? Lees haar verhaal, laat u inspireren om na te denken over wat uw situatie in 2035 kan zijn.’

Wij helpen organisaties in de langdurende zorg na te denken over de toekomst, zowel in het kader van bewustwording als bij de ontwikkeling van een toekomstgerichte visie en strategie.

Meer informatie over verpleeghuiszorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl