Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Verpleeghuizen durven in de spiegel te kijken’

'Het mooie van het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ is de positieve insteek,’ zegt Anneke Augustinus, directeur programmamanagement bij Vilans. ‘Het stimuleert het zelflerend vermogen dat al in de sector verpleeghuiszorg aanwezig is en is gericht op kwaliteit van zorg voor de bewoners.’

11-09-2018

Vervolg Waardigheid en trots

Augustinus heeft bijna haar eerste 100 dagen als directeur programmamanagement erop zitten. Wat is haar in deze periode opgevallen? Ze vertelt onder meer over het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’: ‘Het is logisch en waardevol dat het programma Waardigheid en trots nu een vervolg heeft gekregen in de vorm van Thuis in het verpleeghuis - Waardigheid en trots op locatie.’

Aan kwaliteitsverslagen heeft de bewoner niets.

‘Een verpleeghuis kan met kwaliteitsverslagen laten zien dat het aan kwaliteit van zorg werkt’, zegt ze, ‘maar dat zijn rapporten waaraan de bewoner niets heeft. De proof of the pudding vind je op iedere afzonderlijke locatie van ieder verpleeghuis. Bewoners en familieleden moeten overtuigd zijn van het feit dat de kwaliteit van zorg wordt geboden die zij nodig hebben en die aansluit op de snel veranderende zorgvraag.’

Hele organisatie betrekken

‘De locaties zijn niet alleen verantwoordelijk voor die zorg, dat is de hele organisatie. Daarom wordt de hele organisatie erbij betrokken, dus ook bestuur, management en stafafdelingen. Vanuit de hele organisatie moet aan alle voorwaarden zijn voldaan om de locaties in staat te stellen om optimale kwaliteit van zorg te bieden.’

Leren van elkaar

‘Het nieuwe programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ heeft ook een andere focus. Van aanbieder naar locatie, van landelijk naar regionaal, van management en staf naar zorgprofessionals. Er ligt een sterke nadruk op leren van elkaar en goede voorbeelden aan elkaar koppelen, dus ook hier van zorgen voor naar zorgen dat. Het zelflerend vermogen binnen de sector – dat er zeker al is – wordt met dit programma veel meer versterkt.’

Positieve insteek ‘Waardigheid en trots’

Volgens Augustinus is het belangrijk dat ‘Waardigheid en trots op locatie’ een positieve insteek heeft. ‘Het daagt verpleeghuizen uit om met een zelfanalyse en periodieke monitor hun eigen handelen kritisch tegen het licht te houden en zich kwetsbaar op te stellen door ook vreemde ogen te laten meekijken’, zegt ze. ‘Natuurlijk schuurt het en doet het pijn om een spiegel voorgehouden te krijgen, dat hoor ik wel terug uit de verpleeghuizen. Maar ik hoor ook dat ze dit goed vinden. Ik vind het een compliment aan de sector dat ze enorme veerkracht toont om dit te doen. Na een lange periode waarin alles wat positief was aan verpleeghuiszorg te weinig aandacht heeft gekregen. En het mooie is dat we nu al zien dat het zijn vruchten begint af te werpen, medewerkers beginnen duidelijk weer plezier te krijgen in hun werk.’

Alles wat positief was aan verpleeghuiszorg heeft te weinig aandacht gekregen.

Verpleeghuizen faciliteren

Vilans speelt als uitvoerende organisatie voor Waardigheid en trots op locatie een faciliterende rol, stelt Augustinus. ‘Onze belangrijkste taak is alles wat we ontwikkelen in het kader van dit programma kosteloos beschikbaar te stellen aan het veld’, zegt ze. ‘We halen bij alle veldpartijen kennis op die we als lessons learned ook weer teruggeven. In mijn eerste 100 dagen is me al opgevallen hoe groot de gedrevenheid, passie en deskundigheid van de mensen hier bij Vilans is. Maar net als de verpleeghuizen moeten ook wij kritisch op onszelf durven zijn. Om dat te onderstrepen heb ik mijn 100 dagen presentatie opgehangen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ook wij moeten open staan voor zelfanalyse en bereid zijn om na te denken over de vraag of de manier waarop wij kennis teruggeven aan het veld de juiste is. Zo niet: laat het ons weten.’

Onze belangrijkste taak is alles wat we ontwikkelen in het kader van dit programma kosteloos beschikbaar te stellen aan het veld.

Geen extra administratielast

'Een opdracht voor ons is zorgen dat de uitvoering van het programma voor de verpleeghuizen niet tot een extra en onnodige administratieve last leidt. We starten daarom in oktober met een pilot om met input van zorgaanbieders de aanpak definitief vorm te geven zodat die van maximale meerwaarde is voor de zorgaanbieders. En natuurlijk kijken we scherp naar de vraag of er elementen in de wet- en regelgeving zijn die het proces van kwaliteitsverbetering in de verpleeghuizen hinderen. Als dit het geval is, zullen we die landelijk adresseren.’

Lees meer over Waardigheid en trots

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl