Verpleegkundige kwaliteitsstandaard voor kindzorg gereed

Wat is de beste zorg voor een gezin met een ziek kind dat kinderverpleegkundige zorg nodig heeft in zijn eigen omgeving? Of dat nu op school is, thuis, in een kinderzorghuis of op het kinderdagverblijf. De eerste verpleegkundige kwaliteitsstandaard die deze week is uitgekomen, geeft antwoord op die vraag. 

25-09-2018

Veel ouders missen duidelijkheid over wat goede zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving omvat. Ook worstelen ze vaak met hun dubbelrol als ouder en als zorgmanager. Het gezin heeft vaak te maken met meerdere hulpverleners en instanties. In de praktijk is het voor hen ook vaak onduidelijk wat ze van al die partijen kunnen verwachten. Op welke zorg en ondersteuning kunnen ouders rekenen? Hierbij kan de kwaliteitsstandaard helpen.

Doelgroep

De doelgroep van de kwaliteitsstandaard zijn kinderverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, transferverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen met expertise in de zorg voor zieke kinderen. Daarnaast is de kwaliteitsstandaard bedoeld voor andere professionals die te maken hebben met kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving zoals kinderartsen, huisartsen, paramedici, gedragskundigen en professionals in het onderwijs. De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door Vilans en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) in nauw en veelvuldig overleg met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en ouders van kinderen die zorg in de eigen omgeving nodig hebben.

Medische Kindzorgsysteem

De belangrijkste aanbeveling van de Kwaliteitsstandaard is om de kinderverpleegkundige zorg te organiseren volgens de methodiek van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). De hoofdpunten hiervan zijn:

  • Gebruik van een verwijsboom: die helpt je bepalen onder welke wetgeving de zorg in de thuissituatie valt. En dus of die vergoed wordt. 
  • Gebruik van een hulpbehoeftescan: hiermee kun je in kaart brengen welke behoeften een kind, maar ook de rest van het gezin heeft. Kijk daarbij verder dan de verpleegkundige handelingen. Ouders, kinderen en gezinnen hebben ook andere behoeftes. Om met vriendjes te spelen. Om zich te ontwikkelen, op school bijvoorbeeld. En kinderen moeten natuurlijk ook veilig kunnen opgroeien. 
  • Maak een overkoepelend zorgplan. Dit geeft ouders en hun kinderen duidelijkheid over wat voor zorg ze kunnen verwachten.

Ouders, kinderen en gezinnen moeten zelf kunnen bepalen hoe ze de zorg vorm geven. Een zorgcoach, bijvoorbeeld de kinderverpleegkundige, kan hen helpen door samen met hen te kijken naar hun behoeftes, en waar nodig de organisatie van de zorg op zich te nemen.  Doel is ervoor te zorgen dat thuis alles goed is geregeld voor de zorg voor het kind. 

Aan de slag

Projectleider Rianne Breman-Gijzen van Vilans, verantwoordelijk voor de coördinatie en de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard, zegt hierover: 'Je kunt samen met collega’s in jouw organisatie of in jouw regio in gesprek gaan: wat staat er in de kwaliteitsstandaard? Aan welke aanbevelingen voldoen we al en aan welke nog niet? Welke ideeën zijn er voor het in de praktijk brengen van de aanbevelingen waar we nu nog niet aan voldoen? Het Medische Kindzorgsysteem heeft een toolkit ontwikkeld met praktische informatie en tools. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag met de hulpbehoeftescan.'

Kwaliteitsstandaarden

Sinds 2015 heeft V&VN, met subsidie van ZonMW, de regie over de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen, verzorgenden en  verpleegkundig specialisten. De Kwaliteitsstandaard voor het zieke kind en gezin die kinderverpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving is de eerste van het V&VN Programma Kwaliteitsstandaarden die is opgeleverd. De ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard is uitgevoerd door Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg  en het NCJ.

Lees meer over kindzorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl