Verrassende uitkomst werkplaats: met sociale media meer bekendheid voor eHealth

EHealth staat volop in de schijnwerpers. En toch is er geen sprake van massale overname van goede voorbeelden. Waardoor vindt die implementatie zo moeizaam plaats? Reden voor ZonMw om de Werkplaats eHealth implementatie in het leven te roepen. Dat leidde tot een verrassend eindresultaat. Wij begeleidden de werkplaats en Doortje Boshuizen en Sandra Suijkerbuijk vertellen in een interview met ZorgenZ over de bevindingen.

06-10-2017

Een Werkplaats eHealth implementatie: dat klinkt alsof er in een garage geknutseld wordt aan laptops. ‘Dat is niet het geval’, volgens Sandra en Doortje, ‘maar de benaming werkplaats staat wel symbool voor iets gezamenlijk opbouwen, praktisch aan de slag, samen ontwikkelen en zo komen tot een eindresultaat.’

Meer bekendheid en bewustzijn eHealth

‘De afgelopen jaren zijn er met betrekking tot eHealth talloze publicaties, implementatiemodellen, handleidingen en toolkits verschenen’, begint Doortje. ‘Maar deze zijn meestal niet ontwikkeld door de gebruikers – professionals, burgers en patiënten – en zijn vaak niet bekend bij professionals. Wij wilden met een brede vertegenwoordiging uit het veld in de werkplaats anders kijken naar het vraagstuk.’

De vertegenwoordiging bestond uit zo’n 30 mensen, zorgverleners – van ergotherapeut, wijkverpleegkundige en huisarts tot neuroloog – maar ook zorgverzekeraars, docenten, onderzoekers en patiënten. De gemene deler is de interesse in eHealth. De deelnemers stelden al snel als rode draad: meer bekendheid met en bewustzijn van digitale toepassingen bij gebruikers, zowel zorgverleners als patiënten.

Wat is eHealth en wat kan het betekenen bij het nemen van de eigen regie in je gezondheid? ‘Daar gaat het uiteindelijk om’, benadrukt Sandra. ‘EHealth kan bijdragen aan zelfmanagement. Vaak denken mensen dat het groots en omvangrijk is, maar het is bijvoorbeeld ook het zelf meten van je bloeddruk, of digitaal je labuitslagen inzien voorafgaand aan een consult.’

Breed bereik met sociale media

Om veel aandacht te krijgen voor deze Facebookpagina, werd er een prijs aan verbonden: een smartwatch voor de video met de meeste likes. De prijs is tijdens de internationale eHealthweek 2016 uitgereikt aan Babet voor haar video over de app Sleep Cycle, die de slaapkwaliteit meet. Deze video had een bereik van ruim 3.500 mensen. Zeker laagdrempelig dus. Dat blijkt ook uit het feit dat er nog steeds video's worden gepost, terwijl de werkplaats al enige tijd is afgelopen.

Op een YouTube-pagina zijn alle inzendingen onderverdeeld in een aantal items, zoals sensors, stappentellers, huisarts, slaaptoepassingen, ziekenhuis. De video's bereiken zo’n 500 facebookgebruikers, maar bij likes schiet dat aantal omhoog. ‘Op dit moment zijn er bijna 1000 likes’, geeft Sandra aan, ‘en dat aantal is nog steeds groeiende. Via dit kanaal bereik je mensen die niet tot de usual suspects behoren. Ook mensen die geen affiniteit hebben met technologie worden via de likes van Facebookvrienden geattendeerd op de mogelijkheden van eHealth.’

Delen van ervaringen met eHealth

Gebruiken mensen eHealth nu daadwerkelijk meer? ‘Daar hebben we geen harde cijfers van’, aldus Doortje, ‘maar we hebben wel aanwijzingen dat de Facebookpagina een waardevolle bijdrage levert aan de bekendheid van eHealth. Je kunt zeggen dat er steeds meer aandacht is voor technologie in de zorg. Zo is de Werkplaats Zinvolle Robotica, die we uitvoeren in samenwerking met Hogeschool Windesheim, ontzettend populair.’ Sandra valt haar bij: ‘We zien een verandering in de mindset bij zorgprofessionals, ook omdat steeds meer succesverhalen worden gedeeld. Dat is ook het doel van Oh is dat eHealth: het delen van ervaringen over de mogelijkheden.’

Interactieve publicatie Werkplaats eHealth implementatie

Bij de inrichting van de werkplaats is uitgegaan van de methodieken design thinking en co-creatie, waarin het aanpakken van de kernoorzaak centraal staat. Doortje en Sandra hebben deze methodiek vermeld in een fraaie publicatie over de Werkplaats eHealth implementatie: de do’s en don’ts van eHealth-toepassingen. Interactief, want ook dat past in het digitale tijdperk. In deze publicatie staan de stappen van de experts, opgedane inzichten, koppeling met geraadpleegde literatuur en gebruikte tools. Maar Doortje en Sandra zijn toch vooral trots. ‘Ons advies: kijk er naar en probeer vormen van eHealth zelf eens uit!’

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl