Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Onderzoek naar burgerparticipatie in de zorg

Waarom heeft burgerparticipatie soms een substantiële invloed op de inrichting van het lokale zorgaanbod, terwijl het soms een vruchteloze exercitie blijkt? Onderzoeker Ludo Glimmerveen van kennisorganisatie Vilans deed hier onderzoek naar en promoveerde onlangs.

17-06-2020

Glimmerveen deed onderzoek aan de VU naar het streven van professionele zorgaanbieders om burgers actiever te betrekken bij het organiseren van hun diensten. In zijn onderzoek laat hij zien hoe gevestigde grenzen in de zorg hierbij ter discussie worden gesteld, maar toont hij ook de kwetsbaarheid van zulke participatietrajecten. Ook wanneer men elkaar goed kan vinden op abstracte beleidsvoornemens, blijft de concrete invulling van burgerparticipatie vaak omstreden.

Glimmerveen laat zien dat de ‘interne’ organisatiedynamiek bij zorgaanbieders een cruciale rol kan spelen in het verloop van participatietrajecten. Het kan verklaren waarom het streven naar participatie, ondanks welgemeende intenties om de zorg te ‘democratiseren’, toch kan eindigen in het buitensluiten van betrokken burgers.

Bekijk in deze video het Nederlandstalige deel van zijn verdediging:  

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl