Mirella Minkman

Mirella Minkman

Trends in de langdurende zorg

Met welke maatschappelijke trends krijgt de langdurende zorg de komende jaren te maken? In hoeverre spelen bijvoorbeeld digitalisering en duurzaamheid een rol in de zorg? Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreekt dit op 27 november op het congres Nieuwe Generatie Ouderenzorg.

29-10-2019

Minkman: ‘Trends worden gekenmerkt doordat ze gedreven worden door grotere onderliggende krachten die moeilijk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld digitalisering, vergrijzing en globalisering. Een trend is zichtbaar doordat deze zich manifesteert en daadwerkelijk zichtbaar of tastbaar is, bijvoorbeeld in burgerinitiatieven, 3D-printers, zorg op afstand en personeelstekorten.’

Bekijk de video:

8 trends in de langdurende zorg

Eerder dit jaar verscheen onze publicatie ‘Als waarden en behoeften veranderen. Inspiratie voor de langdurende zorg van morgen’. In deze publicatie zetten we 8 trends op een rij die van belang zijn voor de langdurende zorg. Voor zorgorganisaties is het erg handig om te weten wat trends als (toenemende) flexibiliteit en digitale veiligheid voor hun kunnen betekenen.

Download de publicatie

Congres

Het congres Nieuwe Generatie Ouderenzorg helpt u om in één dag compleet op de hoogte te zijn van alle uitdagingen en oplossingen voor een nieuwe generatie ouderenzorg. Trends spelen daarin een belangrijke en bepalende rol.

Aanmelden

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl