Lia Davelaar

Lia Davelaar

Vijfhonderdste lid treedt toe tot kennisgemeenschap KICK-protocollen

Directeur Remke Brand van Stichting Wielewaal ontving tijdens de Vilans KICK-protocollendag als vijfhonderdste lid van de kennisgemeenschap een jaar lang vrij toegang tot de Vilans KICK-protocollen. Bij de uitreiking op 8 juni in Utrecht zei Brand: ‘Voor ons zijn de Vilans KICK-protocollen een manier om eenheid van taal te creëren voor alle begeleiders die mee gaan op onze vakanties.’

14-06-2018

'Protocollen zijn een uitkomst'

Stichting Wielewaal organiseert vakantiedagopvang en logeerweekenden voor kinderen en jongeren met een beperking. Directeur Remke Brand nam de cheque in ontvangst. ‘Voor ons zijn de protocollen een uitkomst. We organiseren 60 keer per jaar vakanties voor mensen met verschillende beperkingen. Daarvoor zijn we altijd op zoek naar deskundig personeel en deskundige vrijwilligers. De vrijwilligers die meegaan hebben weliswaar een verpleegkundige achtergrond, maar niet per se ervaring met iedere doelgroep. Daarom gebruiken we de protocollen om gezamenlijk, voorafgaande aan een reis, af te stemmen hoe we bepaalde handelingen uitvoeren.'

 

We gebruiken de protocollen om af te stemmen hoe we bepaalde handelingen uitvoeren.

'Op een praktijkavond vooraf oefenen we de handelingen zodat we helemaal voorbereid op reis kunnen. Vrijwillige verpleegkundigen die bepaalde handelingen voor het laatst vijf jaar geleden hebben gedaan, kunnen zo hun kennis weer op frissen en we hebben eenheid van taal binnen Wielewaal.’ 

Van papier naar praktijk

Toenmalig bestuursvoorzitter Annelies Versteegden reikte de cheque uit. ‘In 1996 zijn we begonnen met het ontwikkelen, onderhouden en beheren van Vilans KICK-protocollen. We hebben in die tijd met elkaar gewerkt aan een veelheid aan documenten waarin beschreven staat hoe je zorg moet leveren; in werkinstructies, achtergrondinformatie, handleidingen en gebruikersinstructies. Daar wordt veel gebruik van gemaakt door professionals. In de afgelopen maanden is er meer dan 2.8 miljoen keer een document geraadpleegd. Maar het gaat niet om de regels, we moeten van papier naar praktijk. Het gaat om het leren en verbeteren.'

Het afgelopen jaar hebben we ons lidmaatschap aangepast zodat ook kleinere organisaties makkelijker toegang krijgen.
 

'Met elkaar zijn we een enorme kennisgemeenschap. We hebben nu 512 leden over Nederland verspreid: van grote zorgorganisaties, maar ook zzp'ers en ook in de keten van zorg: van thuiszorg tot ziekenhuis. Het afgelopen jaar hebben we dan ook ons lidmaatschap aangepast zodat ook kleinere organisaties makkelijker toegang krijgen. Zoals Wielewaal die het als ondersteuning in de praktijk gebruikt.’

Zin en onzin van protocollen

Tijdens de KICK-protocollendag spraken onder andere Charlotte de Winter van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en bestuurder Laurent de Vries van zorgorganisatie Viattence over de zin en onzin van protocollen in de zorg. De Vries: ‘Zorg verlenen is voor 80 procent improviseren, wat wij intern aandacht-tijd noemen. Daarvoor wil je absoluut geen protocollen gebruiken. We gaan bewust met protocollen om en gebruiken ze alleen voor verpleegkundige handelingen. Die zaken die je juist wél op een onderbouwde, gestandaardiseerde wijze wilt uitvoeren.’

Lees meer over onze KICK-protocollen

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl