Lia Davelaar

Lia Davelaar

Vilans en BTN verbreden samenwerking met kennisprotocollen

Ook kleine zorgorganisaties kunnen deel blijven nemen aan de kennisgemeenschap van Vilans en BTN. Hiertoe tekenden bestuurder Hans Buijing van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en toenmalig bestuursvoorzitter Annelies Versteegden van het kenniscentrum voor langdurende zorg Vilans een intentie tot samenwerking. Het belangrijkste uitgangspunt van de samenwerking is verbetering van de zorgkwaliteit door laagdrempelige toegang tot de Vilans KICK-protocollen.

 

12-01-2018

Door de samenwerking borgen de partijen dat zorgorganisaties met een omzet van minder dan 1 miljoen euro tegen lager tarief een abonnement kunnen afsluiten op de KICK-protocollen. Dit is mogelijk omdat BTN door de bundeling van de organisaties schaalgrootte creëert. Hans Buijing: ‘Een belangrijk beginselpunt is voor ons, net zoals bij Vilans dat goede kwaliteit van zorg centraal staat. Mede om die reden is er behoefte aan eenheid van taal. Het is goed dat Vilans open staat voor afspraken waarbij een brancheorganisatie zoals BTN de belangen van haar leden behartigt. Hiertoe is een intentieverklaring opgesteld waarin ook ruimte wordt gegeven om eventueel andere financieringsmodellen neer te zetten. Dit om te bekijken hoe de toegankelijkheid nog meer kan worden vergroot. BTN wil deze intentie aangaan.’

Kwaliteitsimpuls

Lia Davelaar, adviseur Vilans KICK-protocollen, vult aan: ‘Met onze protocollen kunnen leden van BTN en andere aanbieders zorg beter verantwoorden. Richting cliënt, elkaar en de Inspectie. Ze bieden een stevige basis voor veilige zorg. Ruim 400 organisaties in zorg en onderwijs hebben inmiddels al een abonnement.’ Annelies Versteegden: ‘De Vilans KICK-protocollen vormen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de zorg. In de kennisgemeenschap zijn nu 500 actuele, practise- en evidence-based protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen beschikbaar. Wij beogen geen winst te maken met de kennisgemeenschap. De inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud, de ontwikkeling en de innovatie van de kennisgemeenschap.’

De Vilans KICK-protocollen vormen een belangrijke kwaliteitsimpuls voor de zorg

Afspraak

In 2018 gaan BTN, Vilans en andere partijen verder in gesprek over de wijze waarop de abonnementsstructuur verder vorm kan krijgen in 2019 en de jaren daarna. Zo kunnen de behoeften van specifieke doelgroepen beter gereflecteerd worden in het aanbod van de kennisproducten en wordt de kwaliteit van zorgverlening vergroot.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl