Vilans KICK-protocollen ondersteunen opleiding en instelling bij verbeteren zorg

Naast zorginstellingen gebruiken ook steeds meer opleidingen de Vilans KICK-Protocollen. Uit gesprekken met zorgmedewerkers en docenten blijkt dat dit de langdurende zorg verbetert. Bijna de helft van de zorgorganisaties werkt al langere tijd met de protocollen en sinds vorig jaar maken ook steeds meer opleidingen hiervan gebruik.

02-04-2015

Niet alleen is er nu eenheid in taal en handelen, maar het is ook veel makkelijker voor de studenten en leerlingen om te schakelen van theorie naar praktijk. Positief is ook dat leerlingen eenmaal binnen de instelling niet meer hoeven te wennen aan deze manier van werken en dat zij bovendien de medewerkers van de instelling stimuleren om de protocollen altijd te gebruiken.

Vilans KICK-protocollen zorgen voor eenheid in taal en handelen

“Opleiden doe je met elkaar en dan is het goed om met hetzelfde materiaal te werken” volgens Rinus Barendrecht, programmamanager bij Cordaan. “Het is belangrijk dat de leerlingen en de medewerkers op dezelfde manier werken middels de Vilans KICK-protocollen.” Dat bevestigt ook Nette ten Brink, Docent Directe Zorg van het ROC in Amsterdam.

Gerda Bokslag, coördinator vaardigheidsonderwijs voor gezondheidszorg van het Albeda College in Rotterdam: “de kwaliteit van het vaardigheidsonderwijs is onder andere geborgd doordat docenten en instructeurs zo vanuit één richtlijn werken. Een ieder is anders opgeleid, ook vaak in verschillende settingen van het beroepenveld.”

Barendrecht voegt daar ten slotte nog aan toe: “De leerlingen worden opgeleid met de meest actuele versie van protocollen voor voorbehouden handelingen. In de Vilans KICK-protocollen zijn steeds alle praktische adviezen vanuit alle zorginstellingen, opleidingen en de laatste landelijke richtlijnen verwerkt.

Vilans KICK-protocollen uitvoeren ouderenzorg

Schakelen van theorie naar praktijk

“De leerlingen herkennen veel van de theorie in de praktijk doordat de theorie is verwerkt in de protocollen”, zegt Barendrecht. “Vilans levert namelijk ook bij elke stapsgewijze werkinstructie achtergrondinformatie over indicaties, contra-indicaties en complicaties. Daarnaast is er informatie over de gebruikte materialen en zijn er bijbehorende handleidingen en hygiënerichtlijnen.

Ten slotte is er bij iedere werkinstructie een observatielijst die kan worden gebruikt bij toetsing.” Bokslag is daar erg blij mee: “door de praktijkgerichte opzet hebben we zelfs minder studieboeken nodig.”

Leerlingen stimuleren medewerkers

Bokslag noemt ook gevallen waarin leerlingen medewerkers van de instelling waar zij werken overtuigen van het nut van de Vilans KICK-protocollen. Dat is ook een geluid dat wij in Den Haag hoorden. Yvonne Simons, opleidingscoördinator van Huize De Eykenburg vertelt dat de leerlingen de eigen medewerkers soms stimuleren om altijd met de protocollen te werken.

Meer tijd voor verdieping

Het Albeda College geeft ook bijscholing, bijvoorbeeld in de vorm van contractonderwijs. Waar voorheen steeds werd afgestemd met instellingen welke protocollen werden gebruikt, merkt Bokslag dat de Vilans KICK-protocollen steeds vaker de standaard zijn. “Er gaat nu veel meer aandacht naar de verdieping en minder naar de discussie over de protocollen zelf.”

Protocollen zorgen voor geloofwaardigheid van het onderwijs

“Leerlingen hebben meer vertrouwen in het onderwijs doordat op school dezelfde protocollen worden gebruikt als in de instellingen”, zegt Bokslag. “Dat komt de geloofwaardigheid van het onderwijs ten goede. Bovendien weet je nooit waar een leerling gaat werken. Als er eenheid is in protocollen, dan kan een leerling met zijn kennis hierover overal terecht.”

Actualiteit van zorgprotocollen

Alle betrokkenen vinden de actualiteit van de protocollen en het feit dat deze voldoen aan de laatste Europese en Nederlandse normen, wetten en richtlijnen erg belangrijk. Er is altijd gewerkt met protocollen, maar het is een enorm werk om die up to date te houden en dan nog lukt dat niet jaarlijks. Het scheelt iedereen veel tijd en het geeft een gerust gevoel om te weten dat dat stuk van de zorg gewaarborgd is.

Voor en door de sector

Volgens Ida Voorthuis van Vilans zijn de Vilans KICK-protocollen het resultaat van de goede samenwerking binnen de sector. “Wij hebben regelmatig contact met de ruim 300 gebruikers van de protocollen. We lichten deze toe en het gebeurt ook dat gebruikers vragen om wijzigingen of hele nieuwe protocollen. We vergelijken alle reacties van de gebruikers van de protocollen met de meest recente professionele richtlijnen of standaarden. Zo stellen we de protocollen voortdurend bij of maken we nieuwe protocollen, een continu kwaliteitscyclus dus. De reacties van de leerlingen en de docenten zijn een waardevolle aanvulling op de reacties van zorgmedewerkers.”

Werken met Vilans KICK-protocollen langdurende zorg

Wat houden de Vilans KICK-Protocollen in (voor het onderwijs)?

Het is een bestand:

 • met een vaste herkenbare structuur; weet u hoe 1 protocol is opgebouwd dan weet u het voor alle 500.
 • dat men kan uploaden op een computer en via de intranet omgeving van de organisatie beschikbaar kan stellen aan zorgmedewerkers en studenten.
 • met een startpagina met eigen logo en naam.
 • met eventueel extra informatie die op verzoek van de organisatie wordt toegevoegd.
 • met een keuze uit ruim 500 protocollen; de geeft aan welke zij (per onderwijsgroep of uitstroomprofiel) wil ontvangen. Informatie die niet wordt gebruikt, wordt niet opgenomen in het bestand wat het zoeken makkelijker maakt.
 • met protocollen die voldoen aan de meest recente Nederlandse en Europese wetten en richtlijnen.
 • met links naar websites voor onderbouwing en aanvullende informatie met onder andere filmpjes en (fre)e-learning.
 • met een overzicht met actuele wijzigingen.

Bij elke handeling wordt vermeld:

 • het minimale deskundigheidsniveau van de medewerker die de handeling mag verrichten. Dit is per organisatie verschillend, omdat een organisatie een eigen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de bekwaamheid van de medewerkers.
 • de achtergrondinformatie over indicaties, contra-indicaties en complicaties.
 • informatie over de materialen die worden gebruikt.
 • de richtlijnen die van toepassing zijn op de handeling.

Voor elke handeling bestaat een:

 • lange werkinstructie voor het aanleren van de handeling.
 • korte werkinstructie als checklist voor de ervaren zorgmedewerker.
 • observatielijst voor (intercollegiale) toetsing of toetsing tijdens het vaardigheidsonderwijs.
 • lijst met voorbehouden handelingen en bevoegdheden en de bijbehorende lijst van personeelsleden en hun bevoegdheden.

Wat houdt een lidmaatschap  van de kennisgemeenschap Vilans KICK-protocollen in?

 • Co-creatie: 
  - Instellingen: de protocollen worden voor en samen met de leden ontwikkeld. Vilans stelt de concepten op, op basis van informatie van de leden en de leden toetsen de informatie in de praktijk. Het protocol dat voor het ene lid ontwikkeld wordt komt ook ter beschikking van de andere leden.
  Onderwijs: de protocollen worden voor en samen met de leden ontwikkeld. Studenten verpleegkunde kunnen worden uitgedaagd om een protocol te beoordelen en/of als onderwerp voor onderzoek te gebruiken. Zij kunnen aanbevelingen doen aan Vilans. Vilans beoordeelt de adviezen en koppelt de verwerking terug aan de onderwijsinstelling.
 • Jaarlijks ontvangt de (onderwijs)instelling alle geselecteerde protocollen.
 • Een vaste contactpersoon in het KICK-team  waar men altijd bij terecht kan voor vragen over de toepassing van het bestand. 
 • De mogelijkheid om een nieuw protocol aan te vragen bij bijvoorbeeld
  - nieuwe behandelingen
  - gebruik van nieuwe materialen/apparatuur (wondverzorgingsproducten, pompen, infuusslangen, insulinepennen)
  - onduidelijkheid over de juiste uitvoering van een bepaalde handeling
  nieuwe onderwijsmodules op gebied van vaardigheidsonderwijs
  uitbreiding van de onderwijsmodules
 • Jaarlijks een persoonlijk gesprek om het gebruik van de protocollen te evalueren en om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en te adviseren over de impact daarvan voor de organisatie.
 • Een contract duurt minimaal 2 jaar en kost (voor 2015) € 4.650,- per jaar.
 • Voorrang bij inschrijving voor de jaarlijkse ; een bijeenkomst met workshops over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van protocollen.
 • Ieder kwartaal de KICK-nieuwsflits.

Kennisgenootschap

De ruim 300 leden hebben gekozen voor het deelnemen aan de kennisgemeenschap van de Vilans Kick-protocollen. Zij zorgen samen met ons voor continuïteit van de kennis. Zij stellen hun ervaringen beschikbaar aan de hele gemeenschap en delen in de ervaringen van anderen. Hiermee kiezen zij ook voor het uitbesteden van het bijhouden van de protocollen. Wij bundelen die kennis en koppelen deze aan landelijke en internationale regelgeving. Daarnaast kiezen de leden voor het advies van ons over het toepassen van de protocollen.

Doordat de leden kiezen voor hun betaald lidmaatschap zijn zij actieve en kritische ‘klanten’. Zij willen waar voor hun geld en wij leggen ieder jaar opnieuw verantwoording af aan de leden over de kwaliteit en de prijs van het product. Samen met het feit dat er zo veel leden zijn zorgt dit genootschap voor continuïteit van (de kwaliteit van) de protocollen.

Meer informatie over Vilans KICK-protocollen

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl