Erwin Bleumink Mirella Minkman

Erwin Bleumink

Vilans reageert op discussienota 'Zorg voor de Toekomst'

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Over dit vraagstuk schreef het ministerie van VWS onlangs een consultatieronde uit waarop veldpartijen - zo ook Vilans - hun visie konden geven.

02-02-2021

Bestuurders Mirella Minkman en Erwin Bleumink geven hun reactie de titel 'Kijken naar de toekomst is kijken vanaf de andere kant' mee. Dit omdat de knelpunten niet alleen vanuit het stelsel benaderd kunnen worden.

'De vraagstukken waar we in de zorg voor staan, kunnen niet alleen door de formele en professionele gezondheidszorg worden opgelost. Wij pleiten daarom voor een visie op de Zorg voor de Toekomst die ook goed herkenbaar is vanuit patiënten, cliënten, hun verwanten waaronder mantelzorgers, vrijwilligers, alsook burgers in het algemeen zodat we samen het vraagstuk van de toekomstige gezondheidszorg gaan oplossen. Wanneer we alleen een systemische en professionele aanpak voor de toekomst kiezen, zullen we achter de feiten aan lopen. Immers, de meeste zorg wordt in en door de samenleving geboden, door mensen vanuit hun rol als (mede)mens. We vinden erkenning hiervan van belang.'

Lees onze volledige reactie op de discussienota

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl