Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Volop corona-ondersteuning van Vilans tijdens tweede golf

Aan het begin van de coronacrisis in maart heeft Vilans de langdurige zorg ondersteund door kennis over de impact en gevolgen van COVID-19 te verzamelen, verrijken, valideren en te verspreiden. Er staan verschillende vormen van ondersteuning klaar die ook in deze tweede golf behulpzaam zijn voor zorgprofessionals, cliënten, onderzoekers en mantelzorgers.

10-11-2020

‘Vanaf het begin van de crisis hebben we zoveel mogelijk de vragen en uitdagingen waar mensen in de zorg tegenaan lopen in kaart gebracht’, vertelt projectleider Johan Vesseur. ‘Vervolgens zijn we gaan kijken welk ondersteuningsaanbod we konden creëren om zo goed mogelijk de kwesties het hoofd te bieden. Zo kunnen mensen via ons coronaloket allerlei vragen indienen die door experts worden beantwoord. Er zijn in het loket zo’n 227 individuele vragen geïdentificeerd en gecategoriseerd. Die kunnen zo specifiek zijn als “Hoe kunnen we in onze instelling toch nog een kerstbijeenkomst organiseren?” tot “Hoe lang mag je een mondkapje dragen?”.

'Deze vragen en het gebruik van het coronaloket zijn voor ons van belang omdat ze laten zien aan welke kennis het veld behoefte heeft. De vragen en antwoorden gebruiken we voor het maken van nieuwe kennisproducten.’ 

Ga naar het coronaloket

Ondersteuning op maat

Een van de vormen van ondersteuning die ook in deze tweede golf aangeboden wordt, is de ondersteuning op maat voor verpleeghuizen bij urgente coronavraagstukken. Via het Vilans-programma Waardigheid en trots op locatie kan een verpleeghuis deze ondersteuning aanvragen. Een speciaal getrainde corona coach denkt mee en organiseert mee. Dit is tijdelijke, kortdurende ondersteuning die vanuit het programma voor alle verpleeghuizen die het nodig hebben wordt aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij infectie- en viruspreventie of het vormgeven van de bezoekregeling.

Vesseur: ‘Voor zowel de verpleeghuissector als voor de gehandicaptensector hebben we een CoronaWegwijzer ontwikkeld. De CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen biedt een handreiking om op organisatieniveau na te gaan of de organisatie werkt volgens de coronarichtlijnen en -kennis. De CoronaWegwijzer voor de gehandicaptensector is speciaal voor begeleiders en is gemaakt samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het bevat specifieke informatie voor deze beroepsgroepen.

Ga naar de CoronaWegwijzer

Voor iedereen die in de zorg werkzaam is, of het nu in het ziekenhuis, het verpleeghuis of de gehandicaptensector is, hebben we de vernieuwde 'Leeromgeving hygiënisch werken' online waarmee u als team het hygiënisch werken op de afdeling of in de groep kunt verbeteren. Want alleen door schoon te werken verkleinen we de kans op uitbraken in zorglocaties.’

Leven in coronatijd

Tevens is onlangs het informatiepunt 'Leven in coronatijd' gelanceerd. Hierin bundelen het ministerie van VWS, koepelorganisatie Ieder(in) en Vilans kennis en informatie voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners die behoefte hebben aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven, kunnen daar terecht.

Verzamelpagina’s

Naast de Vilanssite zijn er op Zorg voor Beter, Kennisplein Gehandicaptensector, Hulpmiddelenwijzer en Waardigheid en trots op locatie themapagina’s ingericht met een verzameling van alle coronacontent. Vesseur: ‘Uiteraard zijn we er met dit ondersteuningsaanbod nog niet. Dus het coronaloket blijft ook de komende maanden open voor alle vragen of suggesties die u rondom de bestrijding van het virus in de langdurende zorg kunt hebben. Help ons mee ons corona-aanbod te verbeteren en te verfijnen en stuur uw vragen of issues in.’

Ga naar het coronaloket

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl