Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Volop richtlijnen en protocollen beschikbaar voor zorgmedewerkers

In Nederland werkt Vilans al jaren aan protocollen en praktische instrumenten voor de ouderenzorg. Dit doen we samen met vele zorgprofessionals, brancheorganisaties als ActiZ en andere partijen. Bij de uitbraak van het coronavirus zijn de bestaande protocollen direct geactualiseerd en aanvullend zijn enkele specifieke draaiboeken gemaakt. De veelgebruikte KICK-protocollen zijn bovendien direct voor iedereen beschikbaar en toegankelijk gemaakt. Dat laten Vilans en ActiZ weten naar aanleiding van geluiden dat richtlijnen in de VVT-sector juist zouden ontbreken.

20-04-2020

Al jaren gebruikt de VVT hygiënerichtlijnen en isolatierichtlijnen die ook preventief worden ingezet bij besmettingen met bijvoorbeeld het NORO-virus en de MRSA-bacterie. Tijdens een uitzending van Jinek suggereerde vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV dat er in de sector zorg en welzijn onvoldoende protocollen beschikbaar zijn voor de bescherming van zorgmedewerkers. In een gesprek over besmettingen onder zorgpersoneel zei Jong: ‘30% van de besmette Nederlanders zijn zorgmedewerkers. En dat was te voorkomen geweest. De situatie in de VVT-sectoren is daardoor schrijnend. Niet alleen de beschermingsmiddelen ontbreken maar ook de protocollen.’

Directeur a.i. Lia Davelaar van Vilans reageert: ‘De verpleeghuiszorg en de wijkverpleging beschikken wel degelijk over professionele protocollen, juist ook als het gaat om infectiepreventie, hygiënisch werken en professioneel handelen. Er is in de langdurende zorg een protocollengemeenschap waar honderden organisaties gebruik van maken en waarbij in interactie met het veld ook steeds verbeteringen worden doorgevoerd.’

Er is een protocollengemeenschap waar honderden organisaties gebruik van maken.

Protocollen en draaiboeken

Bovendien zijn er onlangs drie draaiboeken beschikbaar gesteld, onder andere op de website vilans.nl. Eén voor verpleeghuizen, één voor thuiszorgorganisaties en één voor noodopvanglocaties. Adviseur Jennie Mast van Vilans vertelt: ‘Deze draaiboeken geven een overzicht van de kennis en richtlijnen van dit moment. Omdat dagelijks extra informatie en kennis bekend wordt, zullen we dit pakket telkens aanpassen aan de meest actuele voorschriften en richtlijnen. Met de regionale netwerken (RegioPlus) worden vraag en aanbod nu aan elkaar verbonden. In Nederland zijn elf regionale acute zorgnetwerken.

Om nieuwe zorgmedewerkers zo snel mogelijk weer bevoegd en bekwaam te maken zijn aanvullend op de richtlijnen speciale scholings- en opleidingspakketten ontwikkeld. Ook is er van deze pakketten een versie voor de thuiszorg én voor de verpleeghuiszorg. Voor medewerkers zonder zorgachtergrond is er de Nationale Zorgklas van onder meer ActiZ.’

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl