Barbara de Groen

Barbara de Groen

4 tips voor beter samenwerken met eerstelijnszorg

Ongeveer 50 professionals en oudere vrijwilligers die actief zijn in de ondersteuning en zorg voor ouderen, spraken in mei 2017 over verschillende uitdagingen bij het samenwerken. Tijdens een bijeenkomst van de BeterOud-leergemeenschap Lokaal samenwerken gaven ze elkaar advies over de samenwerking met de eerstelijnszorg.

12-06-2017

Wat is er nodig om de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen, beter samen te laten werken met de welzijnswerkers en het wijkteam rond kwetsbare ouderen?

tips voor beter samenwerken met eerstelijnszorg

1. What’s in it for me?

In correct Nederlands: leg uit wat de opbrengst is voor de verschillende beroepsgroepen en/of collega’s die u wilt betrekken. Maak het concreet door voorbeelden te geven. U maakt zo duidelijk wat het belang is om (beter) samen te werken.

2. Heb een lange adem

Heb geduld en haak niet direct af als u in het begin weinig reactie van uw collega’s krijgt. Kijk ook nog eens naar tip 1. Misschien is het voor de eerstelijnszorg toch niet helemaal duidelijk wat de meerwaarde van de samenwerking is. Leg het dan opnieuw uit.

3. Laat ouderen meedoen

Betrek de (kwetsbare) oudere zelf bij het leggen van contacten of bij het bedenken en werken aan een manier om de samenwerking tussen de lokale partners te verbeteren. Dus niet alleen maar voor, maar ook door…

4. Benut het netwerk van de buurt- of wijkmakelaar

Is er een buurt- of wijkmakelaar? Zet deze in om de verbinding te leggen, bijvoorbeeld met de eerstelijnszorg. In veel steden zijn deze buurt- of wijkmakelaars de schakel tussen de verschillende professionals en groepen in de wijk.

Nog meer tips

De samenwerking tussen (eerstelijns) zorg en welzijn verloopt lang niet altijd soepel. Dat heeft onder meer te maken met de verschillende ‘talen’ die de sectoren spreken, losstaande financieringsstromen en vaak ook met vrees voor concurrentie. Waar zit het precies in dat de samenwerking soms wel en soms niet soepel verloopt? Wat zijn succesfactoren en drempels.

Meer informatie over lokaal organiseren

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl