Mirella Minkman

Mirella Minkman

Voorbeelden van langdurige zorg in Nederland

Wij organiseren op 2 mei 2018 een bijzondere Ervaringsdag langdurige zorg voor deelnemers aan de conferentie International Forum on quality and safety in healthcare IHI/BMJ te Amsterdam. Omdat Nederland in 2018 gastland is voor deze jaarlijkse internationale conferentie bieden wij een podium aan Nederlandse voorbeelden voor verbetering in de langdurige zorg. Bezoekers maken zo kennis met onze internationaal hoog aangeschreven zorg voor ouderen.

21-12-2017

Langdurige zorg verbeteren

Onder de titel Voortdurende verbetering van langdurige zorg voor ouderen krijgen de deelnemers in de ochtend op de VU een beeld van grootschalige verbeter- en veranderprogramma’s. Sprekers zijn prof. dr. Betty Meyboom-De Jong over Beter Oud, prof. dr. Henk Nies en Hannie Treffers over onze veranderprogramma’s en prof. dr. Robbert Huijsman over Dementiezorg voor elkaar.

Duurzame kwaliteitsverbetering in ouderenzorg

Prof. dr. Jan Kremer, onder andere vanuit Zorginstituut Nederland en Ronnie van Diemen vanuit IGJ geven de kaders aan voor een ouderenzorg waarbij zorgprofessionals voortdurend werken aan duurzame kwaliteitsverbetering. In de middag kunnen de deelnemers kiezen uit 5 werkbezoeken bij:

  • Leo Polak Huis van Amstelring
  • Drie Ringen van Reinaerde in Utrecht
  • CHAGZ medisch centrum Gelderlandplein Amsterdam met het Ben Sajet Centrum
  • Zorgboerderij Reigershoeve in Heemskerk
  • Huntingtoncentrum van Topaz in Kijkduin

Korting voor deelnemers

Wij ondersteunen als één van de gastorganisaties de deelname van betrokkenen in de langdurige zorg in Nederland aan het congres. Als echte Nederlanders willen wij tenminste 20 personen bij elkaar brengen om gebruik te maken van de groepskorting van 20%. Gecombineerd met de Early bird registratie – deadline op 7 februari – levert dit een korting op van € 338,50 per deelnemer. Maak gebruik van de groepskorting en stuur een e-mail naar Irene Woudwijk. Wij hebben de LinkedIngroep Q-netwerk Langdurige Zorg ingericht om vertegenwoordigers uit Nederland met elkaar te verbinden.

Meer informatie over langdurige zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl