Barbara de Groen

Barbara de Groen

6 voorwaarden voor goede samenwerking wijkteam en huisarts

Het wijkteam is voor veel huisartsen een nieuwe 'partij' waar ze mee te maken krijgen. Deze nieuwe structuur moet opnieuw zijn waarde bewijzen. Uit gesprekken met wijkteamleden en huisartsen hebben we de volgende 6 voorwaarden voor een optimale samenwerking vastgesteld.

09-03-2016

1. Maak kennis met elkaar

Eerste voorwaarde is dat u elkaar kent en weet waarvoor u elkaar kunt betrekken, daarna pas komt een samenwerking tot stand.

2. Zorg voor duidelijke afspraken

Maak duidelijke werkafspraken, zodat voor de huisarts duidelijk is wanneer hij contact met het wijkteam kan opnemen en andersom. Communicatie is hierbij het toverwoord.

3. Zorg voor terugkoppeling

Koppel terug na een verwijzing of contact. De huisarts wil graag weten hoe het gaat met ‘zijn’ patiënt na een interventie, welke zorg is ingezet en hoe het verloopt.

6 voorwaarden goede samenwerking wijkteam en huisarts

4. Maak binnen wijkteam 1 persoon aanspreekpunt voor huisarts

Zorg voor een vaste contactpersoon in het wijkteam voor de huisarts, zodat hij weet wie van het wijkteam hij kan benaderen. Uiteraard kan er op casusniveau contact zijn met een ander wijkteamlid.

5. Zorg voor korte lijnen

Maak ook fysiek korte lijnen. Lokaliseer het wijkteam in of nabij een eerstelijnspraktijk of gezondheidscentrum. Korte lijnen maken het voor zowel huisarts als wijkteam gemakkelijker, maar ook voor de inwoner is het prettig als de overgang naar een andere zorgverlener gemakkelijk en laagdrempelig verloopt.

6. Organiseer gesprek tussen inwoner, huisarts en buurtteamlid

De gemeente Utrecht heeft positieve ervaringen met het 3-gesprek: inwoner, huisarts, en buurtteamlid zitten om tafel en delen de problemen die er spelen op de verschillende domeinen, wie betrokken is en hoe de verschillende domeinen zich tot elkaar verhouden. Dat geeft inzicht voor zowel inwoner als hulpverlener.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl