Cecil Scholten

Cecil Scholten

Zo werkt u goed samen met vrijwilligers in de ouderenzorg

Ongeveer 30 professionals en oudere vrijwilligers die actief zijn in de ondersteuning en zorg voor ouderen spraken over verschillende uitdagingen bij het samenwerken in hun dagelijkse praktijk. Tijdens de leergemeenschap van BeterOud gaven onder andere wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers en oudere vrijwilligers elkaar advies.

23-08-2016

Zo werkt u goed samen met vrijwilligers in de ouderenzorg

Eén van de onderwerpen: hoe kunt u als beroepskracht vrijwilligers werven en beter met hen samenwerken? Lees deze 3 tips.

1. Ga in op wensen van vrijwilligers en stel geen eisen

Verplaats u in de (potentiële) vrijwilliger. Veel mensen willen wel iets betekenen, maar vinden het lastig om zich voor een langere tijd te binden. Ook willen ze zelf iets te zeggen hebben over het werk dat ze doen. Maak dus het vrijwilligerswerk aantrekkelijk door niet alleen te benoemen wat u vraagt, maar ook wat de vrijwilliger krijgt en welke invloed hij of zij heeft bij het vormgeven van de taak. Bijvoorbeeld: het tijdstip van de inzet en het aantal uren. Vraag mensen wat schikt en leg niet op dat ze iedere vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur beschikbaar moeten zijn.

2. Werk in koppels van vrijwilligers

Werken in koppels heeft verschillende voordelen. Ze dragen gedeelde verantwoordelijkheid, de tijdsinvestering is minder groot en er is meer gelegenheid tot uitwisselen. U kunt datgene doen wat het best past bij u en uw kwaliteiten en er valt een minder groot gat als er één vrijwilliger uitvalt. Zeker als het gaat om de ondersteuning van aandacht intensieve groepen zoals mensen met dementie of hersenletsel.

3. Werk samen met collega-organisaties

Sla de handen ,ook regionaal, ineen om samen de werving, matching en begeleiding van vrijwilligers op te pakken. Zo kunt u taken met elkaar verdelen. Ga in gesprek met collega-organisaties en verdeel onderling taken. Misschien is de één heel goed in werving en PR en wil de ander meer doen op het vlak van begeleiding. Leer van elkaar over goede aanpakken en deel bijvoorbeeld materiaal.

Leergemeenschap Lokaal Samenwerken

In de leergemeenschap Lokaal Samenwerken gaan deelnemers in 3 bijeenkomsten met elkaar aan de slag. Per bijeenkomst krijgen ze inzicht in succesvolle projecten van Nationaal Programma Ouderenzorg en andere goede voorbeelden. Daarnaast ligt de focus op het onderling uitwisselen van praktijkervaringen en het samen zoeken naar verbeteringen.

Meer informatie over vrijwilligers

Meer informatie? Neem contact op met:

CecilDirecteur Kennisnetwerken
Cecil
Scholten
Directeur Kennisnetwerken c.scholten@vilans.nl 06 22 81 08 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl