Frans van Zoest

Frans van Zoest

Waarde burgerinitiatieven uitgelegd aan andere landen

Er is internationaal veel interesse in de wijze waarop Nederlandse burgers het heft in eigen handen nemen om de leefbaarheid in eigen dorp of wijk te verbeteren. Dit doen zij door bijvoorbeeld zorg- en welzijnsdiensten voor en met elkaar te regelen. Vilans-experts Sven Turnhout, expert Lokaal organiseren en , expert Innovatie en onderzoek, presenteerden tijdens de International Carers Conference de ontwikkelingen die wij signaleren rondom burgerinitiatieven.

14-09-2015

International Carers Conference

Tijdens de zesde International Carers Conference kwamen in september 2015, 600 deelnemers uit 23 landen bij elkaar in Zweden. Het congres bracht belangrijke wereldspelers bij elkaar om onderzoek en praktijkervaring met elkaar te delen. Ook om samen te werken aan oplossingen voor één van de grootste uitdagingen van de eeuw:

‘How we manage care and caring in the face of demographic change increasingly dominates social policy, research and practice across the globe.’

Vilans legt waarde van burgerinitiatieven uit aan andere landen

Narratief onderzoek naar waarden

Ook werden de voorlopige uitkomsten van het narratieve onderzoek naar de waarde van toegelicht. Sven Turnhout: ‘Er werd enthousiast gereageerd. Er was met name interesse uit Engeland, Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. The “right to challenge” was een onderwerp van gesprek. De beweging van onderaf werd belangrijker gevonden dan de wettelijke ruimte om bijvoorbeeld lokale overheden te challengen.’

Aandacht voor jonge mantelzorgers

Daarnaast is deelgenomen aan een sessie over aangrenzende onderwerpen waarop wij actief zijn, zoals mantelzorg. Frans van Zoest: ‘We hebben sessies over jonge mantelzorgers bijgewoond. Indrukwekkende verhalen en een thema met vele dimensies. Rode draad in de presentaties was het stellen van de ogenschijnlijk simpele vraag: “Hoe gaat het met jou?” Herhaaldelijk blijkt uit onderzoeken hoe cruciaal het stellen van die vraag voor jongeren is en hoe weinig deze wordt gesteld.’

Meer informatie over burgerinitiatieven en mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl