Waardigheid en trots heeft 40.000 verpleeghuisbewoners bereikt

In totaal 633 verpleeghuislocaties doen mee aan het programma Waardigheid en trots of opvolger Waardigheid en trots op locatie. Beide programma’s hebben 40.000 verpleeghuisbewoners bereikt, dat is ongeveer een derde van het aantal cliënten in Nederland dat verpleeghuiszorg ontvangt.

20-02-2020

De resultaten staan te lezen in een recent dubbelinterview met vakblad Zorgvisie. Hierin praten programmadirecteur Anneke Augustinus (Vilans) en bestuurder Karin Veltstra (Vivantes) over hun ervaringen met het kwaliteitsprogramma Waardigheid en trots. Met hulp van het overheidsprogramma Waardigheid en trots wist bestuurder Karin Veltstra het tij te keren bij Vivantes. ‘Eerst moet de basis op orde zijn, dan pas ontstaat er ruimte om andere onderwerpen op te pakken.’

Programma

2016 begon het programma Waardigheid en trots, door toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn opgezet om de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. Dit programma sluit aan op de acht punten uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Aan de hand van een scan krijgen verpleeghuislocaties inzicht in hun positie ten opzichte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zij kunnen ondersteuning krijgen variërend in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Bereik

Aan het programma hebben 324 locaties deelgenomen. Meer dan driekwart van de deelnemers hebben hun traject afgerond. Zo’n 24.000 verpleeghuisbewoners zijn met dit programma bereikt. Op 10 april 2018 introduceerde minister Hugo de Jonge de opvolger Waardigheid en trots op locatie. Het programma is gestart op 1 januari 2019 en loopt door tot en met 2022. Het aantal deelnemers bedroeg tot een maand geleden 305, verspreid over Nederland. Hiermee worden ongeveer 16.400 verpleeghuisbewoners bereikt.

Kritisch vermogen

Programmaleider Waardigheid en trots op locatie Anneke Augustinus ziet al ‘rode draden’ ontstaan. De meest voorkomende vraagstukken zijn methodisch werken, leren en ontwikkelen en personele samenstelling. Governance en persoonlijk leiderschap komende de laatste tijd steeds vaker voor. Verpleegkundigen en verzorgenden willen weer eigenaar zijn van hun eigen vak, zegt Augustinus: ‘Ik sta met bewondering te kijken naar het kritisch vermogen van de zorgverleners. Ze durven in de spiegel te kijken en zichzelf vragen te stellen, als: ken ik die bewoner nu echt? Het kan pijn doen om ergens nog niet aan te voldoen terwijl ze dat heel graag willen. Juist als mensen constateren dat ze het nog niet doen zoals ze willen, bestaat er een basis voor verandering.’

Ouderenzorgorganisatie Vivantes wist met hulp van Waardigheid en trots uit een negatieve periode te komen. Lees het artikel. Meldt u aan voor het programma Waardigheid en Trots op locatie

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl