Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Waardigheid en trots zorgt voor nieuw elan in verpleeghuis

De afgelopen twee jaar werkten 168 Nederlandse verpleeghuizen aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. Dat gebeurde onder de vlag van het programma Waardigheid en trots, onderdeel van 'Ruimte voor verpleeghuizen'. Wat is er allemaal bereikt?

27-03-2018

In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Alle verpleeghuizen kregen de oproep om samen met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad verbeterplannen in te dienen.

Resultaten van 'Waardigheid en trots'

150 zorgaanbieders deden mee aan het programma en boekten deze resultaten:

  • Cliënten ervaren meer regie en eigenaarschap
  • De zorg sluit beter aan bij de belevingswereld van de cliënt
  • Zorgprofessionals ervaren een toegenomen leer- en verbetercultuur
  • Zorgprofessionals zien een verbetering in de benadering van de cliënt en het betrekken van naasten bij de zorg en het leven van de cliënt

Download de eindrapportage (pdf)

Nieuw elan in de sector

'Ruimte voor verpleeghuizen' heeft bijgedragen aan een nieuw elan in de sector. Er is een sterke beweging naar continue verbetering in gang gezet, waarbij de cliënt centraal staat en professionals trots zijn op hun werk. Waarbij zorgaanbieders op een andere wijze denken en doen. En het van elkaar leren steeds meer vorm krijgt. De komst van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het vernieuwde Toetsingskader van de IGJ in 2017 hebben de beweging een extra stimulans gegeven. Bekijk het compilatiefilmpje van twee jaar Waardigheid en Trots:

Kennis en ervaringen delen

De 150 verpleeghuizen hebben binnen de themagroepen hun kennis en ervaring onderling uitgewisseld om van elkaar te leren. Themacoördinatoren hebben de zorgaanbieders ondersteund. Als vraagbaak, verbinder, sparringspartner of aanjager. Daarnaast is er via de communicatiekanalen van Waardigheid en trots en andere media veel gepubliceerd. Over onder andere praktijkvoorbeelden, artikelen van bijeenkomsten, beleid en tools.

Overzicht van de opbrengsten

Op de website van Waardigheid en trots vind je een overzicht van alle opbrengsten. Er is gewerkt aan thema's als: de cliënt centraal, deskundigheid van professionals, medezeggenschap en technologie. Per thema zijn de opbrengsten gebundeld.

Lees meer over Waardigheid en trots

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl