Wat is het belang van dementievriendelijkheid?

ActiZ nam onlangs het stokje over van Vilans als dementievriendelijke organisatie. Wat verstaan directeur Wouter van Soest en adjunct-directeur Charlotte Braun van ActiZ onder dementievriendelijkheid?

20-09-2018

ActiZ nam het stokje over van Vilans. Waarom?

‘Wij vinden het belangrijk actief uit te dragen dat dementie bij het leven en de maatschappij hoort en dat we ons bewust moeten zijn van de gevolgen die de ziekte heeft. Voor mensen zelf en hun naaste omgeving.’

Hoe sluit ActiZ aan bij de door Vilans ingezette activiteiten?

‘We kijken goed naar de koers die is ingezet en onderzoeken hoe wij daar als ActiZ een mooi vervolg op kunnen geven. Hierin zoeken we ook graag de samenwerking op met andere organisaties, zoals NVZ en VGN. Want ook in de ziekenhuizen en - steeds vaker - bij mensen met beperkingen komt dementie voor.’

Wat vindt u belangrijk bij dementievriendelijkheid?

‘Dat we leren de symptomen te herkennen en ermee om te gaan. Vrijwel iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met dementie bij familie, partner of bekenden. We moeten het samen herkennen en vervolgens intensief samenwerken aan een dementievriendelijke samenleving.’

Vrijwel iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met dementie.

Wat ziet u als de grootste uitdaging?

‘Mensen liefdevolle zorg en aandacht kunnen geven. Niet alleen met gediplomeerd personeel, maar ook met medewerkers die via bijscholing kunnen worden ingezet. Het gaat niet alleen om verpleging en verzorging, maar ook om welzijn. Zowel in verpleeghuizen als bij mensen thuis.’

Mensen met dementie blijven veel langer dan vroeger thuis wonen. Wat betekent dat voor uw leden

‘Zorg thuis is onderdeel van de dienstverlening bij onze leden. Maar zij kunnen dat niet alleen. Zij doen dit samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Ook samenwerking met onder meer de huisarts, ziekenhuizen en gemeenten is nodig. Steeds georganiseerd rond de cliënt en zijn naasten. Helaas vormt de bekostiging vanuit verschillende geldstromen een hindernis. Daarom zijn we blij dat de minister nu wil onderzoeken hoe hij die geldstromen voor thuiswonende cliënten beter op elkaar kan afstemmen. Wij hebben er samen met onze leden hard aan getrokken om dat op de agenda te krijgen.’

We zijn blij dat de minister wil onderzoeken hoe hij de geldstromen voor thuiswonende cliënten beter op elkaar kan afstemmen.

Lees meer over dementie

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Vilans magazine. Dit is een uitgave van het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg Vilans en wordt gratis verspreid tijdens de Vilans Relatiedag.

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl