Cynthia Hofman

Cynthia Hofman

Wat willen ouderen bespreken met hun zorgverlener?

Onze kracht is het slaan van bruggen tussen onderzoek, praktijk en beleid. Zoals bij de uitkomstmaat die onderzoeker Cynthia Hofman ontwikkelde in haar promotieonderzoek. Deze uitkomstmaat geeft weer wat ouderen belangrijk vinden als het gaat om hun algeheel welbevinden. Vertaald naar de praktijk kan deze uitkomstmaat een grote rol spelen bij gesprekken die de zorgverlener houdt met cliënten. Wat willen ouderen bespreken? Wilt u hierover met ons meedenken?

06-06-2017

wat willen ouderen bespreken met hun zorgverlener

Oproep aan zorgverleners: ga in gesprek

Wilt u ons helpen een handzaam instrument te maken waar zorgverleners en oudere cliënten echt iets aan hebben in de praktijk? Graag nodigen wij u uit om uw cliënten te vragen wat hun ideeën zijn over dit instrument, zodat het zal aansluiten bij hun behoeften en wensen. Zo werken we samen aan een bruikbaar en praktisch instrument waar ouderen veel baat bij hebben in het gesprek met de zorgverlener. Mail ons voor 30 juni 2017 voor meer informatie en aanmelding.

Praktische toepassing

Eigenlijk is de uitkomstmaat van Cynthia Hofman bedoeld om in wetenschappelijk onderzoek de kwaliteit van interventies in de ouderenzorg te meten. Maar juist in de praktijk kan deze uitkomstmaat ook heel waardevol zijn, namelijk bij gesprekken tussen de zorgverlener of welzijnswerker met de cliënt. Wat uw cliënt belangrijk vindt is dan het uitgangspunt van zo’n gesprek. Vervolgens kijkt u samen met uw cliënt hoe u zijn algeheel welbevinden kunt verbeteren.

In gesprek blijven met ouderen en zorgverleners

Dat het goed is om deze vragen te blijven stellen blijkt ook uit Hofmans onderzoek. Zij toonde namelijk aan dat ouderen andere dingen belangrijk vinden dan zorgverleners als het gaat om hun algeheel welbevinden.

Het bijzondere van Hofmans uitkomstmaat, de TOPICS-CEP, is dat hij informatie over verschillende gebieden combineert in 1 score. Deze gebieden zijn bijvoorbeeld chronische aandoeningen of sociaal functioneren. Deze score heeft een waarde van 1 tot 10, van een slecht tot een heel goed algeheel welbevinden.

Kwaliteitsindicator in de ouderenzorg meet wat hij moet meten

Hofmans uitkomstmaat laat zien wat het effect is van zorg en ondersteuning op de gezondheidstoestand van 1 patiënt of van een groep patiënten. Een mooie indicator dus om de kwaliteit van zorg te meten. Om deze indicator te gaan gebruiken moesten de onderzoekers wel eerst aantonen dat het een valide maat is die meet wat hij moet meten, namelijk het algeheel welbevinden van ouderen. Hun conclusie is dat de uitkomstmaat hier inderdaad voor geschikt is. In maart 2017 publiceerden de onderzoekers de uitkomsten van deze validatie in een internationaal tijdschrift.

Meer informatie over kwaliteit in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

CynthiaSenior onderzoeker
Cynthia
Hofman
Senior onderzoeker c.hofman@vilans.nl 06 15 16 96 63
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl