Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

'We moeten de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen verhogen'

Hoe gaan de zorg en dienstverlening rond thuiswonende ouderen eruitzien de komende jaren? Welke goede voorbeelden en actuele ontwikkelingen zijn er? Wat willen ouderen zelf? En hoe kan de eerste lijn omgaan met de groeiende groep kwetsbare ouderen die de meeste zorg nodig heeft? Deze en andere vragen stonden centraal op de studiedag ‘Ouderenzorg in de eerste lijn’, die op 3 oktober 2019 plaatsvond.

07-10-2019

Op deze studiedag voor zorgverleners in de eerste lijn, verpleeg- en verzorgingshuizen (VVT), thuiszorgorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten kwamen nieuwe perspectieven op zorg in de eerste lijn ter sprake.

Vergrijzing en personeelstekorten

Henk Nies, directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans en Hoogleraar Organisatie en beleid aan de Vrije Universiteit, ging in zijn speech in op de cijfers: ‘Het aantal 65-plussers bedroeg in 2015 3,1 miljoen en zal in 2040 4,8 miljoen mensen tellen. Dat is een toename van 55 procent. Het aantal 90-plussers gaat zelfs van 117.000 in 2015 naar 340.000 in 2040, een toename van maar liefst 191 procent. Bovendien gaat in de VVT-sector vanaf 2030 maar liefst 30 procent van de medewerkers met pensioen. Dat zie je terug in de prognose van het personeelstekort. Dat betekent voor 2022 dat er in de VVT 63.971 vacatures zullen zijn en nog eens 80.068 vacatures voor de Zorg en Welzijnsector. Als je die cijfers zo presenteert koersen we af op een groot en onafwendbaar probleem. Maar we kunnen ook op andere manieren naar de toekomst van de vergrijzing kijken.’

Zorgpotentieel

Nies ging in zijn toespraak in op een aantal andere perspectieven van hoe we als maatschappij het beste kunnen navigeren ten aanzien van deze uitdagingen. ‘Er zit zeker nog zorgpotentieel in de samenleving. We zouden bijvoorbeeld meer in voltijd of in ieder geval in grotere dienstverbanden kunnen gaan werken. Aan de andere kant zouden we arbeidsvoorwaarden kunnen aanpassen om werk beter met zorg te kunnen combineren en moeten mensen ook een dienstverband krijgen waar ze voldoende inkomen mee kunnen verdienen. Dat vergt een grote cultuurverandering, die overigens best mogelijk is.’ 

Er zit zeker nog zorgpotentieel in de samenleving.

Andere keuzes maken

Nies is duidelijk over het feit dat we niet op de zelfde voet door kunnen gaan. Er zullen andere keuzes gemaakt moeten worden, zorginhoudelijk, financieel, bestuurlijk én qua inrichting van de samenleving (bijvoorbeeld wonen en technologie). ‘We zullen de zelfredzaamheid van mensen moeten helpen verhogen, de samenhang in zorg en ondersteuning thuis verbeteren, investeren in zorg en ondersteuning thuis en anders naar kwaliteit van leven moeten kijken. Met ouderen in gesprek prioriteren wat zorg en ondersteuning is, die past in hun leven en die het mogelijk maakt dat ze een goed leven kunnen leiden; ‘goed’ zoals zij dat zelf definiëren. Het helpt ook als er andere woonvormen komen, als wonen door technologie en hulpmiddelen wordt ondersteund en als we ons ingewikkelde stelsel vereenvoudigen. Maar belangrijk is ook ons te realiseren dat veel mensen meer jaren in goede gezondheid oud worden. De tijd dat mensen hulpbehoevend zijn in hun leven neemt statistisch gezien niet toe, de tijd dat ze zonder veel problemen kunnen leven, gelukkig wel!’ 
Lees over vitaal en zelfstandig blijven op BeterOud

We zullen de zelfredzaamheid van mensen moeten helpen verhogen.

De studiedag eindigde met een aantal tips en een plenair debat over de vraag: waar liggen de grootste prioriteiten voor een goede ouderenzorg in de eerste lijn in de komende jaren?

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl