Henk Nies

Henk Nies

‘We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers

Uit een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat gemeenten regelmatig niet weten welke burgers mantelzorger zijn. In een artikel in vakblad Zorgvisie reageert Vilans-bestuurder Henk Nies: ‘Als mantelzorgers onderuit gaan, verdubbelt het probleem.’

09-07-2018

Gemeenten zeggen oog te hebben voor de belasting van mantelzorgers, zo schrijft het SCP. Gespreksvoerders van de gemeenten geven aan dat ze de belastbaarheid van mantelzorgers ‘regelmatig’ tot ‘vaak’ in beeld krijgen tijdens ondersteuningsgesprekken met Wmo-melders. Maar ruim een derde deel van de mantelzorgers van Wmo-melders zegt dat de gemeente niet weet dat ze mantelzorger zijn.

Aandacht voor mantelzorgers

Nies benadrukt in Zorgvisie hoe belangrijk het is dat mantelzorgers voldoende aandacht krijgen. ‘We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers. Ze doen veel en waardevol werk. Als zij onderuit gaan is niemand daarmee geholpen, het verdubbelt het probleem. Vaak wordt de cliënt geholpen, maar niet het cliëntsysteem, maar het is belangrijk dat mantelzorgers op tijd tot rust komen, afleiding hebben en aandacht krijgen.’ Daar zijn volgens Nies allerhande mogelijkheden voor, zoals flexibele opname in een verpleeghuis voor de cliënt of een oppas thuis. Maar het begint bij aandacht voor het eigen probleem van de mantelzorger.

Het is belangrijk dat mantelzorgers op tijd tot rust komen.

Grote mate van flexibiliteit

In algemene zin concludeert Nies uit het rapport dat de veranderingen in de langdurige zorg voorspoedig verlopen. ‘Als je bedenkt dat het pas 3 jaar geleden is, dan laten een heleboel mensen in de praktijk een grote mate van flexibiliteit zien. Het rapport geeft een heel genuanceerd beeld. Het is niet faliekant verkeerd gegaan, maar er is wel ruimte voor verbetering. Ook zoeken de overheid en het veld al constructief naar oplossingen.’

Een heleboel mensen in de praktijk laten een grote mate van flexibiliteit zien.

Nies noemt als voorbeeld het Pact voor de Ouderenzorg en het plan voor de Gehandicaptenzorg. Het is volgens hem de verantwoordelijkheid van de minister om de samenwerking van zorg met het sociale domein te verbeteren. ‘Hoewel het in het overgrote deel van de gevallen goed gaat, gaan achter kleine percentages waar het niet goed gaat, grote verhalen van veel individuele mensen schuil.’

'Klimaatakkoord' voor de langdurende zorg

Stelselproblemen die ook uit het rapport blijken, kun je niet binnen één regeerperiode goed en verantwoord oplossen, aldus Nies. Hij pleit daarom voor een ‘klimaatakkoord’ in de langdurende zorg. Een flink aantal politieke partijen uit de coalitie en de oppositie verbinden zich eraan om de lange termijn problemen structureel aan te pakken. ‘Op de korte termijn kun je repareren, op de middellange termijn moet je onderliggende vraagstukken oplossen.’

Lees het complete artikel

Lees meer over mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl