Weet wat de gebruiker belangrijk vindt en maak zinvolle technologie

Zorgtechnologie kan een belangrijke rol spelen om thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen. Als we passende technologie willen ontwikkelen moeten we eerst wel weten wat mensen met dementie belangrijk vinden in hun leven en omgeving.

27-07-2017

Bij de Technische Universiteit Eindhoven is veel kennis over mens en techniek. Ik heb daar sinds februari 2017 een promotieplek, mijn onderzoek doe ik in deeltijd bij Vilans. Zo zorg ik ervoor dat Vilans kan profiteren van de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van technologie, design en dementie. En zo kunnen we de zorg door middel van zinvolle technologie beter laten werken.

Technologie en dementie

Leefstijlmonitoring en GPS-technologie bieden mensen met dementie langer zelfstandigheid in hun thuisomgeving. Leefstijlmonitoring houdt een oogje in het zeil en vertelt mantelzorgers op afstand of alles nog goed gaat met vader of moeder. En GPS-technologie kan extra geruststelling geven als er aanwijzingen zijn dat iemand mogelijk verdwaalt op weg naar de supermarkt. 

Veel zorgtechnologie wordt nu nog gemaakt met oog op veiligheid. Maar ook voor mensen met dementie wordt het steeds gebruikelijker om met meer alledaagse technologie als smartphones en tablets om te gaan. Het spelen van een spelletje of het bekijken van foto’s kan heel veel plezier geven. De mogelijkheden en toegankelijkheid van technologie groeien met de dag. Wat er de komende jaren nog allemaal op ons pad komt, is lastig te voorspellen. Dat de impact niettemin groot zal zijn, ligt voor de hand. Dus ook voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

App-ontwerp voor mensen met dementie

Al enkele jaren doen wij onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe technologie voor deze doelgroep in de zogenoemde AAL-projecten (Active and Assisted Living). Bijvoorbeeld in het Happy Walker-project, waarin we een navigatie-app ontwikkelen voor mensen met dementie. We zagen dat bij deze ingewikkelde taak extra aandacht nodig is voor een speciaal design voor mensen met dementie. Immers, voor hen is het gebruik van een smartphone-applicatie nog niet altijd gemakkelijk. In de Happy Walker-app zijn we dan ook gaan kijken hoe we zo min mogelijk schermen konden gebruiken en zo min mogelijk opties binnen die schermen.

Om geen belangrijke functionaliteiten kwijt te raken, kozen we voor een aparte mantelzorg-app. Zo kunnen we allerlei zaken flexibel inzetten zonder dat de persoon met dementie daar direct last van heeft in zijn eigen applicatie. Veel van de dingen die we ontdekten kwamen uit de intensieve sessies die we hadden met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zonder inzichten in hun wensen en behoeftes, maar ook in hoe zij met technologie om kunnen en willen gaan, kom je als onderzoeker en ontwikkelaar nooit bij een zinvol resultaat.   

Passend participatief onderzoek 

Om passende technologie in te zetten voor passende zorg is het nodig om te begrijpen wat de eindgebruikers belangrijk vinden in hun leven en omgeving. Door de cognitieve problemen die mensen met dementie hebben, is het soms lastig om goed scherp te krijgen wat voor hen waardevol is. Vragenlijsten zijn vaak ingewikkeld en sturend. Ze bieden onvoldoende ruimte voor het persoonlijke verhaal van de cliënt. Ook hebben mensen snel het gevoel dat ze worden ‘getest’. Wij gebruiken daarom sinds een aantal jaren nieuwe onderzoeksmethodes die vooral gericht zijn op het verhaal van de persoon en niet op de agenda van de onderzoeker.

Ook bij de projecten waarin technologie ontwikkeld wordt, is het belangrijk om als onderzoeker of ontwerper kritisch te kijken naar de manier waarop mensen kunnen participeren. Niet voor iedereen zijn de mogelijkheden van technologie duidelijk en ook de technische toekomst lijkt soms nog wat futuristisch en abstract. Met bijvoorbeeld de inzet van visuele middelen kunnen mensen met dementie toch hun stem geven in technologieprojecten. Door het gebruik van nieuwe technologie voor thuiswonende mensen met dementie veranderen we immers ook dingen in hun thuisomgeving. Dan is het wel zo belangrijk dat zij weten wat die technologie doet en hoe ze het kunnen gebruiken. 

Co-design met mensen met dementie

De ontwikkeling van goede, bruikbare technologie kost tijd en gaat vaak gepaard met het testen met prototypes (testversies) die nog vele fouten bevatten. Daarnaast moet er veel samengewerkt worden met verschillende disciplines: techneuten, ontwerpers, business developers, onderzoekers. Dat zorgt voor een ingewikkeld samenwerkingsproces en maakt het lastig te bepalen wanneer en hoe mensen met dementie en hun mantelzorgers hieraan bij kunnen dragen zonder dat het voor hen belastend is. Er is nog weinig bekend over wat voor hen een aangename manier is van meedoen in dit type onderzoek.

Gelukkig zien we steeds meer projecten waar door middel van co-design mensen met dementie wel betrokken worden. Toch is er nog een noodzaak voor handzame richtlijnen over hoe je co-design-onderzoekstechnieken toepast. Het betrekken van gebruikers - zoals mensen met dementie - bij het gehele proces zal nieuwe ontwikkelingen stimuleren met mensen met dementie, in plaats van enkel voor mensen met dementie.

Naar de pagina over design thinking in de zorg

Tips welkom

Dat is dan ook precies mijn focus voor de komende jaren: hoe kunnen we zinvolle technologie ontwikkelen in een zinvolle samenwerking met mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een manier die voor hen ook waardevol is? Onder andere in het project eWare doe ik hier onderzoek naar, maar ook andere bijzondere projecten binnen dit thema volg ik op de voet. Alle tips, connecties en inzichten zijn van harte welkom. Ik ga in ieder geval met veel enthousiasme verder, want het is naast zinnig ook nog eens heel erg leuk om bij mensen met dementie en hun mantelzorgers thuis leuke onderzoeksmethodes toe te passen. Bijzondere gesprekken gegarandeerd! 

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteSenior adviseur
Lotte
Cornelisse
Senior adviseur l.cornelisse@vilans.nl 06 46 05 38 26
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl