Else Stapersma

Else Stapersma

Weg met registratielasten

Registratielasten moeten minder, daar is iedereen het over eens. Maar hoe pakt u dit morgen binnen uw team op een goede manier aan? In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ ontwikkelen wij hulpmiddelen die teams helpen bij het duurzaam en verantwoord afschaffen van onnodige registraties.

06-08-2015

Rapport registratielasten

Eerder dit jaar hebben we in samenwerking met de werkgroep (V&VN, Abvakabo FNV, CNV, VWS en Vilans) een rapport overhandigd aan de staatssecretaris waarin registratielasten in de langdurende zorg in kaart zijn gebracht. Een van de conclusies was dat er al veel bouwstenen aanwezig zijn om het proces van registreren efficiënter in te richten. Maar dat het vaak ontbreekt aan een plek waar al deze initiatieven samenkomen en waar deze helder en implementeerbaar voor organisaties worden weergegeven.

Vervolgstappen

Om daar vervolg aan te geven, werken we aan:

  • Een handreiking om teams te helpen de onnodige registraties in kaart te brengen en duurzaam en verantwoord af te schaffen.
    Deze handreiking ontwikkelen we aan de hand van bestaande goede voorbeelden, zoals de Opruimdienst van de Waalboog.
  • Een overzicht van wat verplicht vanuit de wet door zorgprofessionals in het primaire proces geregistreerd moet worden.
    Het overzicht moet zorgmedewerkers en zorgaanbieders helpen om bepaalde registraties ter discussie te stellen en zo mogelijk te laten varen. Het is de intentie om van het uiteindelijke overzicht een levend document te maken, dat continu aangevuld wordt met nieuwe ontwikkelingen.

Weg met registratielasten

Help mee registratielast te verminderen

Om een  te kunnen maken, onderzoeken we momenteel met een gezondheidsjurist wat verplicht vanuit de wet geregistreerd moet worden en bij welke registraties dit onduidelijk is (grijs gebied). Uiteraard hebben we vooral ook de input nodig vanuit de praktijk. Helpt u ons bij een eerste inventarisatie? Van welke registratie twijfelt u of deze wel of niet wettelijk verplicht is?

Meer informatie over registratielast

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl