Mirella Minkman

Mirella Minkman

Wereldwijde cultuuromslag naar geïntegreerde zorg

In meerdere landen vindt een cultuuromslag plaats naar geïntegreerde zorg. Toch is het niet eenvoudig zorg en ondersteuning te organiseren vanuit de mogelijkheden en behoeften van cliënten. Het blijkt voor veel landen een uitdaging. Dit kwam naar voren tijdens de Integrated Care Conference in Edinburgh van 25 tot 27 maart waar wij ook aanwezig waren.

03-04-2015

Bijdrage Vilans aan Integrated Care Conference

Vilans droeg met 3 bijdragen actief bij aan de conferentie in de vorm van een presentatie van en ‘Governance and ownership of citizen-driven forms of Integrated Care’, een posterpresentatie van Corine van Maar ‘Combinatie en implementatie van 3 succesvolle projecten voor Transmurale ouderenzorg' en met een presentatie ‘Go local and co-operate’.

Nieuwe rol van burgers

Nies en Minkman vertelden in hun sessie over de opkomst van burgerinitiatieven in ons land en adresseerden nieuwe vragen zoals wie eigenlijk het eigenaarschap van de zorg heeft en waarom verantwoording van kwaliteit en middelen zich vooral richt op financiers en niet op burgers ofwel de maatschappij. Een recente inventarisatie van ons over de trok veel belangstelling en de nieuwe rol van burgers in (integrale) zorg is hiermee een interessante ontwikkeling.

Integrated Care Conference Edinburgh transmurale ouderenzorg

Geïntegreerde zorg voor ouderen is focus op internationaal vlak

Zorg voor kwetsbare ouderen is in veel landen een issue. In Japan, het land met het hoogste percentage ouderen (en tot voor kort de oudste bewoner van 117 jaar) is een verandering gaande. Waren het in 2000 vooral de (schoon)dochters die voor hun (schoon)ouders zorgden, zo is het beleid anno 2012 dat zorg en welzijn meer wordt geleverd door professionals met goede afstemming tussen zorg en welzijn, formele en informele zorg. Afgestemd op de behoefte van de oudere.

Een ander voorbeeld is Schotland. Daar wil men dat de oudere persoon in een kwetsbare positie goed in beeld is bij zorgverleners (via screening), zodat preventie en proactieve ondersteuning indien nodig, kunnen plaatsvinden. Hierbij wordt de persoon ondersteund bij zelfmanagement met ‘Individual person centered care’ in een ‘community based’-omgeving. Er waren ook mooie voorbeelden uit Spanje, Duitsland en Nieuw-Zeeland.

Transmurale Ouderenzorg Zeeland

De posterpresentatie over transmurale ouderenzorg van Corine van Maar toont het Nederlandse voorbeeld van een groot project in de regio Boven de Westerschelde in Zeeland. Het project is een combinatie en implementatie van 3 succesvolle projecten voor transmurale ouderenzorg. Het doel hierbij is betere afgestemde persoonsgerichte zorg voor ouderen in een kwetsbare positie.

Dit willen we bereiken door een toegewijd team aan zorgverleners in de eerste- en de tweede lijn rondom de oudere, die afgestemde zorg (en welzijn) biedt, ofwel . De pilot heeft ons inzicht gegeven, op welke aspecten we ons moeten richten, zoals bijvoorbeeld diversiteit, communicatie en informatievoorziening.

Transmurale ouderenzorg implementeren Vilans

Lees ook het bericht .

Lokale kracht

Het congres toonde  mooie voorbeelden van lokale kracht. Helen Tucker vertelde over de ‘community hospitals in UK’ zoals het Samuel Johnson Community Hospital en Nairn Hospital Scotland. De ziekenhuizen worden ‘geadopteerd’ door de lokale gemeenschap. Een andere beweging dan in ons land waarin ook ziekenhuizen besluiten om expertise te centraliseren en op peil te houden en de kosten te beperken.

Monique Spierenburg transmurale ouderenzorg

Monique Spierenburg van Vilans gaf in haar presentatie aandacht aan hoe in ons land in verschillende regio’s diverse samenwerkingsvarianten ontstaan en hoe gemeenten en zorgaanbieders acteren en opereren om een (gezamenlijke) strategie te vinden. Samenwerkingsvraagstukken, hoe lokale kracht te organiseren en hoe sturing van samenwerking  eruit kan zien zijn thema’s waar wij dit jaar volop mee aan de slag gaan. 

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl